13 juli 2021
100 kinderen genieten van Ajax Clinics op Bijlmer Sportpark

Op 12 juli mochten 96 kinderen deelnemen aan de populaire voetbalclinic verzorgd door Ajax. Samen met 2 kinderen uit stadsdeel Zuidoost opende stadsdeelvoorzitter Tanja Jadnanansing de aftrap van de Ajax Clinic4All . Ze sprak de kinderen en hun trotse ouders toe en uitte haar blijdschap dat Ajax naar het Bijlmer Sportpark was gekomen om in het kader van Midzomer Mokum deze clinic te  verzorgen.

Populair
De aanwezige kinderen waren de gelukkigen die op tijd waren met inschrijven. Want dat Ajax populair is in Zuidoost bleek wel uit het feit dat de 72 inschrijvingen binnen drie dagen al vol waren. Gelukkig kon Ajax speciaal voor haar eigen stadsdeel nog twee extra trainers inzetten en konden er nog 24 kinderen extra deelnemen! En ook deze waren binnen 4 uur aangemeld.

Speuren naar talent
Tien voetbalonderdelen en spelletjes werden door de kinderen uitgevoerd en de trainers van Ajax gaven allerlei tips, keken mee en speurden tegelijkertijd naar talent. Het plezier bij de deelnemers was merkbaar. De kinderen stonden te trappelen om te gaan beginnen en hun voetbaltalent te tonen.

De Ajax Clinic4All is onderdeel van Midzomer Mokum dat de hele zomervakantie plaatsvindt met leuke activiteiten. Bekijk al deze activiteiten en geef je op via www.midzomermokum.nl of  www.zuidoostbeweegt.nl.

openings handeling voor aftrap Clinic4All , door de voorzitter van Stadsdeel Zuidoost, mw. T. Jadnanansing
openings handeling voor aftrap Clinic4All , door de voorzitter van Stadsdeel Zuidoost, mw. T. Jadnanansing
openings handeling voor aftrap Clinic4All , door de voorzitter van Stadsdeel Zuidoost, mw. T. Jadnanansing