22 september 2020
Amsterdam gaat 15.000 trainers en coaches opleiden

De gemeente Amsterdam gaat binnen de kaders van het Amsterdams Sportakkoord 15.000 trainers en coaches van Amsterdamse sportclubs opleiden. Een van de pijlers van het Sportakkoord is de aandacht voor pedagogiek, zeg maar het vormen van de sporter. De meeste, vooral jeugdige sporters, worden nu opgeleid vanuit een basis met techniek en tactiek. Inzet vanuit de gemeente is dat er meer vorming is van de deelnemers, vorming die weer aansluit bij de filosofie op school en de opvoeding die het kind thuis mee krijgt (al is dat heel verschillend natuurlijk).

Voor al deze trainers en coaches komen een aantal faciliteiten beschikbaar (gratis aanbod):

Zie: https://www.amsterdam.nl/assistent/