15 november 2020
Doorontwikkeling Shared Service Centre Bijlmer Sportpark

Het zal alweer een jaar of 5 geleden zijn dat er vanuit het informele samenzijn Sportnetwerk Zuidoost een verzoek kwam om ondersteuning van de sportclubs. Vanuit dit netwerk, waren dit de voetbal-, atletiek- en zwemvereniging (resp. Zuidoost United, av Feniks, Kon. AZ1870). De in- en uitstroom van vooral administratieve kaderleden bij de verenigingen was hoog: penningmeester, leden- en contributieadministrateurs waren enkele zwakke plekken in en bij de sportverenigingen. Wens aan de lokale autoriteiten was om professionele facilitering en ondersteuning bij administraties, boekhouding en meer, alles t.b.v. lokale sportverenigingen.

Vanuit het Stadsdeel Zuidoost is twee jaar geleden via een kick-off in het Bijlmer zwembad gestart met het Shared Service Centre, voor de clubs op en rondom het Bijlmer Sportpark. Dit om 1) structuur te krijgen in de samenwerking tussen de clubs, 2) het versterken van de sportaanbieders en 3) structuur qua support. Dit onder de aansturing van een professional. Zo zijn er afgelopen jaren meerdere overleggen geweest tussen sportclubs en het stadsdeel, en is ClubCollect geïntroduceerd bij een aantal sportclubs. De samenwerking is gegroeid met meer verenigingen zoals basketbalclub Warriors en hockeyclub Amsterdam Dynamics (v/h Rubicon). Bijzonder moment was de gezamenlijke reis naar Den Helder, een kennis-bezoek aan omni-vereniging Zeemacht. Hierbij vooral het inzicht hoe administraties gedeeld kunnen worden; het dubbel lidmaatschap (meerdere sporten); afzonderlijke budgetten en de eigen identiteit. Voldoende <input> om de samenwerking in Zuidoost verder uit te bouwen. Andere belangrijke stap is de implementatie van een fysiek en online Sportloket Zuidoost geweest, een platform voor de sport in Amsterdam Zuidoost. Recent is ook een mobiel Sportloket geïntroduceerd. Daarnaast is er een digitaal Kennisplatform opgezet in de vorm van ZuidoostBeweegt.nl. Een plek waar kennis en informatie voor clubs beschikbaar is.

De structuur is er gekomen. Een periodiek overleg; analyse van ledenadministraties; PR & communicatie en inzicht in de administratieve afhandelingen en tooling gebruikt door de clubs. Een overzicht van de status van Shared Service Centre Zuidoost tot heden:

  1. Administratie: inschrijfprocedure; ledenadministratie; financiële administratie; ondersteuning bij subsidies; evenals voorbeelden van contracten en verzekeringen.
  2. Multisport: Nationale Sportweek en Zomerweken (samenwerking met elkaar).
  3. Ledenwerving: introductie Sportloket Zuidoost (met sportaanbieders en evenementen); Social Media (cursus ledenwerving en zeker ook ledenbehoud).
  4. Kader: vrijwilligers werving en aansluiting bij Venzo Vrijwilligersdag; kaderopleiding.
  5. Leren van Elkaar: samenwerking tussen de sportaanbieders (o.a. trainingen vanuit de gemeente Amsterdam); Trello pagina; Sportcafé ZO en Social Media training.

Feit is dat de huidige coördinatrice doorstroomt, en dat valt feitelijk samen met een volgend model voor het Shared Service Centre Zuidoost. Waar het tot heden de focus lag op de vereniging van het Bijlmer Sportpark, wordt nu vervolgd met het ondersteunen voor alle sportverenigingen in Zuidoost. Het nieuwe model voor sportaanbieders ziet er als volgt uit:

  • Sportloket Zuidoost: bewoners matchen met het sportaanbod; informatiepunt.
  • Shared Service Centre: gespecialiseerde diensten voor alle sportclubs uit Zuidoost.
  • Samenwerking clubs Bijlmer Sportpark: bundelen van krachten op de vijf pijlers: administratie, kader, marketing en communicatie en multisport (omni-activiteiten).

Zuidoost in Beweging stroomt door naar de volgende fase.