18 juni 2022
Eerste rede wethouder Sport Sofyan Mbarki

Tijdens de uitreiking van de Sportpenning Amsterdam, een jaarlijkse waardering van de Sportraad voor individuen en organisaties die zich op een bijzondere wijze hebben ingespannen voor de sport in Amsterdam, was er ook de eerste toespraak in functie van de nieuwbakken wethouder Sport de heer Sofyan Mbarki. Niet zozeer zijn Maidenspeech, maar wel een eerste rede over verwachtingen t.a.v. Sport en Bewegen gedurende zijn ambtsperiode in de gemeente Amsterdam en daarmee Zuidoost.

De opening van de rede startte vanuit een integrale gedachte: “We gaan bouwen aan een stad, en dat moet compleet zijn.  Sport is een belangrijk onderdeel van bouwen aan de stad”. De wethouder gaf gelijk een aantal attentiepunten mee, zoals: “De openbare ruimte is beperkt. Dat moet gedeeld worden met meerdere beleidsterreinen. Daarnaast is er een zorg om Financien, ook Sport en Financien”. Sofyan Mbarki gaf aan dat het een ‘gevecht’ is met de andere wethouders om met name de openbare ruimte optimaal te benutten. De wethouder: “Het is een uitdaging om dit gezamenlijk te doen. Vanuit de gemeente, maar ook burgers en organisaties”. Als voorwaardelijk ziet hij: het halen van de Sportnorm en het beter benutten van de huidige faciliteiten en accommodaties. Op de vraag van de interviewer naar de beleidsvoorkeuren van de wethouder, antwoorde Sofyan Mbarki met: Sport en Bewegen! En daarmee het bestrijden van beweegarmoede en inactiviteit.

Een opmerkelijke slogan was nog om de sportverenigingen extra aandacht te geven. In de vorige beleidsperiode lag het accent met name op het ontwikkelen van Urban Sports en daarmee ook accommodaties. Mbarki ziet met name ook een rol voor de traditionele sportverenigingen om bijvoorbeeld structureel beweegarmoede en inactiviteit tegen te gaan. Er kwam verder geen invulling op hoe nu verder te gaan met Urban Sports. Naast een rol voor sportverenigingen werd ook specifiek een rol voor het bedrijfsleven en het MBO benoemd. Vanuit het onderwijs kan er een extra professionele impuls komen voor de sport.

Op de slotvraag: wat is nog meer te verwachten de komende vier jaar, gaf Mbarki als antwoord te hopen dat Ajax weer kampioen wordt in zijn periode. De aanwezigen op het Ajax balkon (presentatie was in de Stadsschouwburg aan het Leidseplein) begonnen spontaan te klappen. Waarop de interviewer toch nog een extra vraag had: “Komt er een huldiging in de stad”. De wethouder benoemde hierbij een inspanningsverplichting voor velen.

Vanuit de zaal kwam nog de reactie dat de wethouder welkom is bij de andere sportactiviteiten in de stad (o.a. uitnodiging van de winnaar van de sportpenning Ger Koopman voor een bezoek aan het Frans Otten Stadion. En uiteraard is de wethouder welkom bij de opmaak voor een visieplan Sport in het kader van het Masterplan Zuidoost 2040, wat verder na de zomervakantie wordt uitgerold.

Namens de redactie van ZuidoostBeweegt.nl uiteraard alle succes voor de nieuwe wethouder.

Op de foto: wethouder Sofyan Mbarki en Ageeth Telleman (voorzitter Amsterdamse Sportraad).