2 mei 2020
Even geen hogere huur voor Amsterdamse sportclubs

Dagblad Het Parool meldt in haar editie van 1 mei j.l. dat de gemeente Amsterdam de huurverhoging voor sportaccommodaties, ook in Zuidoost, een half jaar heeft uitgesteld. Met deze maatregel wil de gemeente sportclubs tegemoet komen in de coronacrisis.

Sportverenigingen zijn bezorgd over hun toekomst nu ze al weken zonder kantine-inkomsten zitten en het nog maar de vraag is wanneer ze weer open kunnen. Eerdere metingen komen op 40-50% omzetverlies voor verenigingen met een kantine. De Sportraad Amsterdam heeft op uitstel bij de gemeente aangedrongen, plan was om de tariefsverhoging per 1 augustus a.s. te starten. Het college zal dit nu doorvoeren per 1 januari 2021. Inzet is om de risico’s voor de sportverenigingen te verkleinen en ervoor te zorgen dat sportvoorzieningen blijven bestaan.

De maatregel geldt voor zowel binnen- als buitensportaccommodaties. Hoop van de gemeente is dat de sportclubs zich nu volledig kunnen richten op het opstarten van het sportaanbod voor de jeugdige Amsterdammers.