26 november 2020
Gemeente: verhoging huurtarieven sportaccommodaties per 1 januari 2021

De gemeente Amsterdam beheert en onderhoudt de Amsterdamse sportparken, sporthallen en gymzalen. De kosten hiervoor zijn de afgelopen jaren flink gestegen, terwijl de gemeente de tarieven, behoudens indexering, niet verhoogde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kosten voor onderhoud, beheer en aanleg van sportaccommodaties.

Om Amsterdammers ook in de toekomst te laten sporten op veilige en kwalitatief goede sportaccommodaties verhoogt de Gemeente Amsterdam per 1 januari 2021 de tarieven met 8% voor de binnensportaccommodaties en 12,5% voor de buitensportaccommodaties. Plan was om deze tariefsverhoging per 1 augustus 2020 in te laten gaan, vanwege corona is dit verplaatst naar 1 januari 2021.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Sportpunt via sport@amsterdam.nl

Het uitgangspunt van de gemeente is dat iedere Amsterdammer gebruik moet kunnen maken van onze sportaccommodaties. Mocht deze tariefswijziging voor uw organisatie onevenredig nadelige effecten hebben, dan gaan wij daar graag met u over in gesprek. U kunt ook in dat geval contact opnemen met Sportpunt.