16 maart 2021
IM: Irene Drenthe (oud-voorzitter Zuidoost United) overleden (1970-2021)

Het is 2014 als Irene haar zoon Milan aanmeldt als jeugdlid bij Zuidoost United. Irene is bewoner van Zuidoost en weet Zuidoost United te vinden als voetbalvereniging voor Milan.

Ze is het voorbeeld van de ideale ouder bij de voetbalvereniging.  Aanwezig bij trainingen en wedstrijden, en daar waar mogelijk ondersteunen bij voorkomende werkzaamheden. Het vrijwilligerswerk zit in haar bloed, ze heeft, naar later blijkt, de nodige ervaring in Kikkenstein.

Tijdens de ledenvergadering (ALV) in het voorjaar van 2016 schuift Irene samen met zus Renate aan bij de ALV. Irene is benieuwd hoe het bestuur acteert en heeft een aantal suggesties voor de vereniging. Als betrokken ouder is Irene steeds breder inzetbaar in de vereniging. Soms heet het gaten dichten, soms is het werk zien, maar het is vooral de club sterker maken waar dit mogelijk is. Niet alleen voor haar zoon, zijn team, maar haar hart ligt al snel bij alle jeugdleden, en dan ook nog speciaal de leden van het G-voetbalteam.

Irene is ook aanwezig bij de najaarsvergadering (2016). En zoals het vaak gaat, haar kunde, passie en betrokkenheid wordt gewaardeerd en Irene wordt gevraagd voor de vacante bestuurspositie van secretaris. Haar verantwoordelijkheidsgevoel en gevoel voor Zuidoost United zeggen haar dat ze het moet doen. In 2017 wordt Irene formeel bestuurslid, dit samen met voorzitter Ronald Esajas. Een aantal kaderleden vult de bestuurstafel maandelijks aan.

Waar Irene normaal op zaterdag aanwezig is bij de wedstrijden en op dinsdag en donderdag bij de trainingen, wordt haar bezoek aan het Bijlmer Sportpark al gauw dagelijks. Er is veel werk te doen, en bovendien: Irene ziet het werk, en wil het graag goed gedaan hebben. Samen met Risma wordt gewerkt aan het verbeteren van het secretariaat en het opzetten van een actuele ledenadministratie met aandacht voor contributieafhandeling. Irene is vooral sterk en betrokken met de jeugdleden en ouders, als centraal aanspreekpunt van de club.

Maar niet alleen van binnenuit is er werk te doen, ook extern gaat Irene aan de slag. Overleg met Beheer Bijlmer Sportpark, Sportstimulering, met Sportverhuur, het organiseren van een Partnerbijeenkomst voor de vorming van de maatschappelijke betrokkenheid van Zuidoost United, het tekenen van sponsorovereenkomsten en niet te vergeten de verse koffiebonen.

Na het seizoen 2017-2018 stopt Ronald als voorzitter en blijft Irene over als enig bestuurslid. Om de vereniging te continueren zijn minimaal drie bestuursleden nodig, waarvan er eentje die voorzitter is. Er staan geen leden klaar om vacatures in het bestuur in te vullen. Een probleem voor de vereniging. Irene wil dat de (jeugd)leden kunnen blijven voetballen bij de club. Is niet het type van de weg met de minste weerstand en stelt zich verkiesbaar als voorzitter. Rob en HenkP. haken aan als interim-bestuurders, Jacqueline en Donovan zijn beschikbaar als kaderleden. Daarnaast een aantal kanjers als vrijwilligers, van wedstrijdsecretaris (Freek), elftalleider (Marc), maar zeker ook trainers en kantinevrijwilligers.

Het seizoen 2018-2019 wordt een druk en bijzonder seizoen. Aandacht voor en binding met de leden is er volop. Irene staat als bestuurder midden tussen de leden, is onderdeel van. Een bijzondere klus is vitaliseren van de vereniging. Dit gebeurt al een aantal jaren in het vitaliseringssessies, maar aanvullend wordt door Irene in overleg met de afdeling Financien van het stadsdeel een afspraak gemaakt over de schuldsanering en -afhandeling. Belangrijk voor de vereniging is dat er weer ademruimte komt voor de club, of beter een toekomst.

Het werken aan een structuur, een visie en een toekomst is echter niet dagelijkse kost voor een bestuurder. In de regel word je vaak geleefd door de zaken van de dag. Voor Irene was het vaak brandjes blussen. Dit met aandacht en waardering voor de leden en situaties. Maar gelukkig was er het goede contact, het bakje koffie, de wedstrijd, een gesprek. Irene was gewoon zichzelf. Al koste het steeds meer tijd, Irene was bijna elke dag op de club.

Totdat in de loop van 2019 het noodlot toesloeg. Het begon met pijntjes die al snel behandelingen werden. Irene was minder op de club en moest bestuursvergaderingen afzeggen. De situatie werd zodanig dat Irene zich genoodzaakt zag om haar positie als voorzitter op te geven. Wat ze deed wou ze goed doen, en zo ging het niet meer.

Irene hield van binding met de leden, of beter met de mensen om haar heen. Eind december 2019 had ze net een zware bestraling achter de rug. Ondanks de vermoeidheid wou ze toch naar de KerstBingo komen. Een plek van gezelligheid en ontmoeting. Het samenzijn.

Het jaar 2020 was een jaar met ups en downs. Belangrijke up was haar 50ste verjaardag. Dat heeft ze nog swingend mogen vieren met veel dierbaren om haar heen. Maar een bakkie op de club doen kwam er, mede vanwege Corona, niet meer van. Dat hadden we allen nog graag een keer, nog vele, vele keren met Irene willen doen. Op maandag 15 maart 2021 is Irene ingeslapen. Ze is niet meer fysiek onder ons. Maar leeft voor altijd in ons hart.

Wij als leden gaan haar enorm missen. Maar dit geldt nog het allermeest voor haar kinderen en familie. Namens alle vrienden en leden van Zuidoost United de condoleances voor hen, en uiteraard veel sterkte voor jullie met dit zware verlies. En voor Irene: een postuum lintje.