11 november 2020
Ledenaantallen sportverenigingen onder druk

Corona en de corona gerelateerde maatregelen zetten een aantal aspecten bij de sportverenigingen stevig onderdruk. Ook de tweede golf speelt de clubs flink parten. Het derde kwartaal is vooral een kwartaal waarin zich nieuwe leden aanmelden bij de verenigingen, en dat stagneert nu. Uit een analyse van het sociaal wetenschappelijk onderzoeksinstituut Mulier Instituut blijkt dat drie van de tien clubs te maken heeft met dalende ledenaantallen. Geen of beperkt instroom, terwijl er wel (natuurlijk) uitstroom is.

Vooral bij binnensporten haken leden af, voorbeelden van zaalsporten zijn: badminton, volleybal, dammen, schaken en bridge. Kans is dat leden het buiten sporten nog aanspreekt. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de gevolgen van Corona op de sport. Ook ZuidoostBeweegt.nl zal hier nader aandacht aan schenken. Mochten er verenigingen zijn die zaken willen delen, dit kan op: info@toekomstentalent.nl