24 april 2022
Onderzoek (NOC*NSF): Professionals bij sportclubs

Recent is het onderzoeksrapport verschenen met een analyse op de inventarisatie ‘Professionals bij sportclubs’. In opdracht van het NOC*NSF hebben een drietal onderzoekers in kaart gebracht welke vormen van Hybride modellen er momenteel actief zijn in de sport. Hoe werken professionals en vrijwilligers samen, of beter: hoe zijn professionals ingezet naar de bestaande vrijwilligersvorm.

Eén van de belangrijkste conclusies is, is dat er geen vast format is voor een hybride model. Alle onderzochte constructies zijn apart op zichzelf, of beter: ingericht naar de unieke situatie zoals die er is. Elke vorm kent haar eigen ingrediënten om een samenwerking succesvol te maken.

Vanuit Amsterdam Zuidoost is enige input aan het onderzoek gegeven vanuit het project Shared Service Center Bijlmer Sportpark. Een model waarbij een professional overeenkomsten bij de sportaanbieders heeft geïnventariseerd en de behoefte aan professionalisering. Vooral administratieve/boekkundige taken, evenals vrijwilligerswerving en verenigingsmanagement zijn taken die bij een professional zouden kunnen worden uitbesteed, of beter ingezet. Model is nog ter uitvoering overigens (tijdelijk ‘on hold’).

In het onderzoek zijn vergelijkbare inventarisaties geweest bij lopende professionalisering trajecten in de sport in Nederland. Terugkomende vragen:  wat zijn de taken voor de professional en voor de vrijwilliger, is er voldoende taakbeschrijving? Wat opvalt is dat taken vaak door elkaar lopen.. Voorwaarde voor professionalisering zijn: het intern versterken van de club, vaak gericht op continuïteit, maar ook op het aansluiten op maatschappelijke betrokkenheid van de sportclub. Aandachtspunt daarnaast zijn zaken als: werkgeverschap, financiering van de professional en uiteindelijk het meten van resultaten. Het inzetten van een professional vraagt vaak enig ondernemerschap en durf, waarbij de sportaanbieder de risico’s wenst te minimaliseren. Wat opvalt, is dat de professional menigmaal omzet genereert door nieuwe activiteiten.

Nog een paar constateringen uit het onderzoek: het doel met professionaliseren is vaak te ambitieus; taken zijn onvoldoende afgebakend; de professionals als vrijwilligers zijn loyaal; voor de continuïteit van de hybride werkvormen is er werk aan de winkel om bijvoorbeeld een regeling als Buurtsportcoach verder te integreren binnen sportaanbieders.

Al met al voldoende redenen voor een vervolg van de opdracht en het standaardiseren van de hybride modellen met vrijwilligers en professionals. Feit is dat veel sportvereniging, ook in Zuidoost, moeite blijven houden met het vinden en behouden van sportkader. De onderzoekers: Astrid Cevaal, Jan Janssens en Daniel Klijn.