26 oktober 2020
Onderzoek SWS: Financiele Covid schade voor veel verenigingen valt mee

De stichting Waarborgfonds Sport (SWS) constateert o.b.v. een reeks jaarstukken over het verslagjaar 2019/2020, dat gemiddeld gezien de financiële schade voor sportverenigingen vooralsnog meevalt. In de wetenschap dat half maart kantines en sportcomplexen zijn gesloten, en clubs dus veel inkomsten zijn misgelopen. Uit het onderzoek van SWS zijn geen concrete cijfers voor de sportverenigingen uit Zuidoost beschikbaar. Inzicht is dat de meeste contributies en evt. sponsorgelden in het voorjaar waren ontvangen, en dat er door de sportverenigingen in brede zin gebruik is gemaakt van compenserende maatregelen. Daarnaast is door de gemeente Amsterdam enige coulance geweest t.a.v. de huur van de sportaccommodatie.

Onderzoek SWS (bron: nieuwsbrief SWS, oktober 2020).

Betere resultaten

In tegenstelling tot wat veel mensen zouden verwachten haalt de helft van deze verenigingen, waarvan het boekjaar eindigde in juni 2020, een beter resultaat dan het vorige seizoen. Wel zijn er forse dalingen zichtbaar wat de kantineomzet betreft nu de horeca in de laatste maanden van het boekjaar gesloten is geweest. Daarentegen lijken de maatregelen nauwelijks van invloed te zijn geweest op de contributie- en sponsoropbrengsten. Aan kosten hebben clubs vaak kunnen besparen op bijvoorbeeld inkoop van kantine, energie- en personeelskosten. Ook hebben veel clubs gebruik gemaakt van de diverse compensatieregelingen als de NOWTOGS en korting op de huren van gemeenten. Al met al maakt dat de financiële schade bij de meeste verenigingen tot op heden goed is opgevangen.

‘Kort door de bocht’

Wel benadrukt SWS-directeur Dick Zeegers dat de cijfers louter voetbal- en hockeyclubs betreffen en dat de data ‘dun’ zijn. De conclusies zijn volgens Zeegers daarom wellicht wat ‘kort door de bocht’. ,,We ontvangen jaarlijks de jaarstukken van meer dan 1500 sportorganisaties waar we ons op baseren. Normaal gebruiken we daardoor meer data op basis waarvan we conclusies trekken. Van andere sporten met ‘gebroken boekjaren’ als handbal, korfbal of rugby hebben we nog te weinig jaarstukken binnen om conclusies te kunnen trekken. We zien ook clubs die grotendeels afhankelijk zijn van inkomsten uit de zomer zoals honkbal, cricket of atletiek. Die zitten niet in deze cijfers verwerkt, omdat deze clubs in de regel pas per 31 december de jaarrekening opmaken.”

SWS raamt de omzetderving voor clubs -ten gevolge van deze maatregel- op 13 miljoen euro per week.

Toekomstperspectief in het ongewisse

Vanaf maandag 28 september 2020 zijn er door de overheid nieuwe maatregelen van kracht om het Coronavirus te beteugelen. Sportkantines zullen voorlopig dicht blijven. SWS raamt de omzetderving voor clubs -ten gevolge van deze maatregel- op 13 miljoen euro per week. ,,Hoe langer de clubhuizen gesloten blijven, hoe hoger de totale schade uiteraard oploopt. Daarnaast zullen de gevolgen nog groter zijn als de maatregelen drastischer zullen worden”, denkt Zeegers.