5 december 2020
Open Club Bijlmer

Open Club Bijlmer:

De “Open Club Bijlmer” is een maatschappelijk en sociaal initiatief, waarin ruimte is voor activiteiten die niet vanuit de lokale reguliere sportaanbieders worden aangeboden. Dit kunnen activiteiten zijn met een structureel karakter, maar ook met een incidentele verschijningsvorm. Activiteiten kunnen op meerdere plaatsen worden uitgevoerd in de Bijlmer. Doelgroep is de bewoners uit Amsterdam Zuidoost.

In de ‘Open Club Bijlmer’ worden activiteiten georganiseerd die voor een brede bevolkingsgroep toegankelijk zijn. Vaak ook doelgroepen die niet terecht kunnen bij de reguliere sportaanbieders. Doel is om samen met de deelnemers te werken aan een sociale cohesie binnen de gemeenschap (aandacht voor samen doen, bestrijding eenzaamheid, werken aan gezondheid en leefbaarheid van de buurt).

De organisatievorm voor de ‘Open Club Bijlmer’ is conform Buurthuis voor de Buurt concept. Activiteiten zijn het middel om de mensen uit de buurt te binden.

De deelnemers zijn geen administratief nummer, maar bepalen mede de activiteit en de uitvoering ervan. Menig buurtbewoner kan niet terecht bij een reguliere sportclub, of voelt zich er niet thuis. Belangrijk element in de ‘Open Club Bijlmer’ is het samen uitvoeren van activiteiten. Er is geen bestuur dat op de achtergrond acteert en/of domineert, de activiteiten komen vanuit de groep. Ander aspect is dat er verbanden kunnen ontstaan vanuit het gehele sociaal domein (niet alleen vanuit de sport).

De ontmoetingen kunnen zowel vast als in pop-up verband georganiseerd worden.

  • Vast: dag en tijdstip. Plaats en activiteit en activiteitleider zijn bekend.
  • Pop-Up: de groep komt bijeen op een recent afgesproken dag en tijdstip.

Per ontmoeting zijn unieke samenwerkingsverbanden te realiseren. Begeleiding kan divers zijn: een professional (onderwijs, trainer, stagiair, maatschappelijke bijdrage vanuit het bedrijfsleven e.d.); een vrijwilliger (trainer, deelnemer). Generieke noemer is dat er samen wordt gewerkt aan het sociaal welzijn en individueel gezondheid.

Per activiteit wordt bepaald of er deelnamekosten zijn en wat de bijdrage voor de deelnemer is. Inzet is dat iedereen mee kan doen, en dan de contributie laag is.

Voorbeelden van activiteiten in de Open Club:

  • Ontmoetingen op een sportaccommodatie (voetbal voor ouderen; fitness voor dames; sociale ontmoeting met een doelgroep; een schoolsporttoernooi).
  • Ontmoetingen in de openbare ruimte of bij een gastaanbieder (sportaanbod in de Sportweek, kennismaking met sport; deelname aan Midzomer Mokum).