25 juli 2020
‘Open je club’ tijdens de Amsterdamse Sportweek (sportaanbod aanmelden)

Bron: nieuwsbrief Sportpunt Amsterdam

Wil jouw sportclub nieuwe leden en doelgroepen aan zich binden en nieuwe sportactiviteiten organiseren? Doe dan als sportaanbieder mee met het onderdeel ‘Open je club’ van de Amsterdamse Sportweek!

Hoe doe je mee met ‘Open je club’?

De Amsterdamse Sportweek is een mooi moment om de deuren van jouw club wijd open te zetten en potentiële nieuwe leden te verwelkomen. Heb je al ideeën voor sportactiviteiten die hier geschikt voor zijn? Voer ze uit tijdens de Amsterdamse Sportweek en inspireer Amsterdammers om te genieten van sport en het verenigingsleven. Denk aan een instuiftraining, clinics, een open dag of het openstellen van je reguliere trainingen voor niet-leden, alles kan! Uiteraard zo lang je je houdt aan de richtlijnen van het RIVM.

Aanmelden

Aanmelden voor ‘Open je club’ kan tot 11 september door een mail te sturen naar sportweek@amsterdam.nl. Vermeld in deze mail de volgende gegevens:

  • Naam van jouw sportclub;
  • soort activiteit;
  • voor welke doelgroep de activiteit wordt georganiseerd;
  • locatie;
  • datum en het tijdstip.

De gemeente Amsterdam zorgt ervoor dat alle aangemelde activiteiten op allerlei  manieren onder de aandacht worden gebracht van de Amsterdammer. Elke deelnemende sportclub van ‘Open je club’ ontvangt daarnaast nog uniek promotiemateriaal. Wacht niet te lang en meld je sportclub zo snel mogelijk aan! Heb je nog vragen, opmerkingen of heb je ondersteuning nodig, laat het ons weten door een mail te sturen naar sportweek@amsterdam.nl.

Financiële vergoeding ‘Open je club’

De gemeente Amsterdam vindt  het belangrijk om de nog niet-sportende Amsterdammer te enthousiasmeren om te gaan sporten en bewegen. Dit jaar is ervoor gekozen om clubs extra te stimuleren om de doelgroepen ‘meiden van 2 tot 18 jaar’ en ‘volwassenen in de leeftijd 55+’ te bereiken. Hiervoor stellen wij een financiële vergoeding beschikbaar. Wanneer je tijdens de Amsterdamse Sportweek een activiteit organiseert voor een van deze twee doelgroepen én ze structureel aan de club wilt binden kom je in aanmerking voor een financiële vergoeding van €500. We hebben budget voor maximaal 40 clubs. Meld je club voor 26 juli aan per mail en vermeld in je mail naast de eerder genoemde gegevens het volgende:

  • Waarom je juist deze doelgroep(en) wil bereiken;
  • hoe het structurele aanbod voor deze doelgroep(en) eruit komt te zien;
  • wat de toegevoegde waarde van jouw aanbod is voor deze doelgroep(en); en
  • waar je de financiële bijdrage voor wil gebruiken.

Indien het beschikbare budget ontoereikend is om alle aanvragen die voldoen aan de eisen te honoreren, wordt er gekeken naar het aantal Stadspashouders in de buurt, de diversiteit aan sporten die worden aangeboden en de spreiding van het aanbod over de stad. De aanmeldingen worden door ons beoordeeld in de week van 27 juli. Kandidaten krijgen in de week van 3 augustus bericht over de eventuele toekenning. Bij toekenning verwachten we dat de club ons na afloop van de Amsterdamse Sportweek vertelt wat het resultaat van de activiteit is geweest.