18 maart 2021
IM: Richard Schuiling overleden (1956-2021).

Een hart voor kinderen en een passie om talenten bij de kinderen te ontwikkelen, dat waren kenmerken die van toepassing waren op Richard Schuiling. Richard was ruim 15 jaar actief bij en in de sport in Zuidoost. In eerste instantie als directeur van basisschool Het Klaverblad (Venserpolder). In de periode 2006-2007 werd vanuit de overheid het instrument ‘Tijd voor Sport’ geïntroduceerd, dit met als doel om jeugd te laten kennismaken met sportverenigingen. Richard zag hierin een kans voor zijn schooljeugd, en kwam met maar liefst 60 kinderen bij de sportvereniging. Het project kon zich geen betere opening wensen.

Via zijn contacten komt Richard in 2008 aan tafel bij de Sport Adviesraad Zuidoost (SARZO). Naast het opstellen van advies aan het Dagelijks Bestuur, is de SARZO altijd op zoek naar kennis. Kennis halen en kennis delen. Een memorabel moment is de kennisreis naar sportstad Enschede geweest (2008). Een dag met vele indrukken, maar vooral ook met ontzettend veel lol. Richard was een man van samen doen, aanpakken en het vooral gezellig hebben samen. In de periode 2010-2014 acteert Richard als voorzitter van de SARZO.

Als betrokken schooldirecteur stapt Richard in 2010 in bij de Schoolvoetbalcommissie. De voetbalverenigingen zijn uitgestapt en er dreigt een einde aan het toernooi. Zijn motivatie: “Kinderen stimuleren om te sporten en om te komen tot betere prestaties en waar mogelijk doorstromen naar de sportvereniging”. Uiteindelijk zal Richard 10 jaar als vrijwilliger bijdragen aan de organisatie van het Schoolvoetbaltoernooi Zuidoost. Dit altijd vanuit een praktische invalshoek. In de periode 2017-2019 is Richard voorzitter van de commissie. Gastvrij als hij is worden de vergaderingen gehouden op zijn basisschool ABBS Het Gein.

In 2015 sluit Richard aan bij het bestuur van stichting Toekomst en Talent. Een stichting die als doel heeft om sportieve en gezonde activiteiten te faciliteren en te ontwikkelen voor Zuidoost. Ideeën ontwikkelen is een ding, maar uitvoeren is weer een andere competentie. Voor beide competenties kun je altijd op Richard rekenen. Meedenken maar ook meedoen. Zo is Richard actief bij de beide Kampioenen Parades in Zuidoost, een tiental Sportcafés en dus het schoolvoetbaltoernooi. Binding met elkaar was een belangrijk aspect. Het was Richard die altijd de ideetjes had om ergens samen te eten. Attentie voor het groepsgevoel.

Een mooie ontmoeting in 2019 was de viering van 25 jaar Schoolvoetbaltoernooi in het stadsdeel. Richard mocht als voorzitter van de commissie het jubileumboek aan portefeuille- houder Jakob Wedemeijer overhandigen. Voor hem ook het moment om zich op andere doelen in het leven te richten, a  lleen er volgde een aanslag op zijn gezondheid. Het geplande afscheidsetentje kon niet meer plaatsvinden. Richard is op woensdag 17 maart j.l. overleden. En man waar je altijd op kon rekenen, waar je je bij thuis voelde, een vriend.

Wij wensen zijn vriendin Jantien, zijn dochters Lisa en Jane, zoon Tim en alle dierbaren veel sterkte bij dit zware verlies.