24 september 2020
Sport (e.a.): meldplicht bij meer dan 50 aanwezigen

Vanaf zondag 20 september geldt er in de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen. Daarnaast geldt voor samenkomsten met meer dan 50 personen een meldplicht. In deze mail leggen wij kort uit wat de maatregel inhoudt en hoe u een bijeenkomst kunt melden. Toelichting op groepsgrootte en gezelschappen Of er sprake is van een gezelschap hangt in ieder geval af van of de personen bij elkaar horen (bijvoorbeeld een familie, een vriendengroep maar ook een sportteam of leden van een vereniging) of van de aard van een gelegenheid (bijvoorbeeld een bruiloft, verjaardagsfeest of borrel voor genodigden). Het publiek bij een wedstrijd kan bestaan uit meerdere gezelschappen of individuen. Daarom mag in een voetbalstadion wel meer dan 50 personen publiek aanwezig zijn: zolang de bezoekers maar niet één gezelschap is dat uit meer dan 50 personen bestaat. De ratio hierachter is dat mensen die elkaar kennen en/of bij dezelfde groep horen, meer moeite zullen hebben om voldoende afstand van elkaar te houden.   

Onder een samenkomst vallen alle activiteiten die ondernomen worden door mensen samen. Als daarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn, dan moet hier melding van worden gemaakt. Dit geldt voor sportactiviteiten zoals trainingen, wedstrijden of toernooien, maar ook voor informatie- en sponsoravonden.    De meldplicht voor een samenkomst geldt voor elke afzonderlijke ruimte of veld op een binnen- of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn. Dat kan in een keer voor een lange periode, bijvoorbeeld: ‘tot eind december 2020 zijn er elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie aanwezig’. Bij de melding geeft u aan wie er toezicht zal houden op de naleving van de COVID-19-maatregelen en op welk telefoonnummer deze persoon bereikbaar is.   Melding maken van een samenkomst Via de website kunt u melden dat u een samenkomst organiseert of laat organiseren voor meer dan 50 personen (personeel niet meegerekend). Let op: de meldplicht voor samenkomsten geldt voor alle leeftijden. Het gaat hierbij dus ook voor groepen met deelnemers onder de 18 jaar en onder de 13 jaar.   Openstelling kantine De reguliere openstelling van de kantine valt onder de horecawetgeving en wordt zodoende beschouwd als een uitzondering. Hiervoor geldt dus geen meldplicht. In dit geval blijven de gebruikelijke horecamaatregelen uit de noodverordening, zoals placeren en het bijhouden van een bezoekersregistratie, gelden.

Formulier voor aanvragen (is de datum niet selecteerbaar, dan een dag later plannen en aangeven dat de activiteit een dag eerder begonnen is:

https://formulieren.amsterdam.nl/TripleForms/DirectRegelen/formulier/nl-NL/evAmsterdam/samenkomstmelding.aspx/Inleiding