20 juni 2021
Sport: Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Per 1 juli van dit jaar dienen alle besturen van stichtingen en verenigingen te voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van o.a. stichtingen en verenigingen te verbeteren. Het in de wet vastleggen van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden, verplichtingen en aansprakelijkheid wordt hiermee belangrijk. Misbruik van een bestuursfunctie, belangenverstrengeling, financieel gesjoemel en andere zaken die niet voldoen aan de regelgeving, kunnen zo beter aangepakt worden.

Met deze wet wordt aansprakelijkheid een belangrijk attentiepunt. Dit geldt zowel voor betaalde bestuursleden en zij die het als vrijwilligerswerk doen. Er wordt ook geen onderscheid gemaakt naar de grote van de vereniging of stichting. Niet alleen landelijke organisaties, maar elke plaatselijke stichting of vereniging (sport, cultuur en anders) hebben met de nieuwe wet rekening te houden. Uit onderzoek blijkt dat vele bestuursleden nog onwetend zijn met de effecten van de nieuwe wet.

Zo is het mogelijk dat er statutenwijzigingen moeten volgen (om de belangenverstrengeling helder te beschrijven) en is het te overwegen om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten (mocht deze er nog niet zijn). Waarbij nog steeds geldt dat er spraken moet zijn van een behoorlijk bestuur. Een van de zaken wat aandacht vraagt is de belangenverstrengeling. Als er een stemming volgt waar een van de bestuurders een belang in heeft, dan mag deze niet mee stemmen. Denk aan een bestuurder die horecagoederen verkoopt aan de vereniging of de bestuurder die zijn eigen kleding verkoopt aan de vereniging. Over dit soort zaken mag de bestuurder niet meebeslissen. Wat overigens ook al vanuit een maatschappelijk standpunt niet acceptabel was.

De gemeente Amsterdam en het stadsdeel Zuidoost verzorgen op dinsdag 29 juni a.s. een online inspiratiesessie. Waarin specifiek voor sportclubs aan de orde komen: beginselen Sociale Veiligheid in Zuidoost, maar ook de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Voor aanmelden en informatie stuur een mail naar zuidoostbeweegt@amsterdam.nl