19 januari 2021
Sportakkoord voor beter en inclusiever Amsterdams sportklimaat

Alle 15.000 trainers en sportleiders in Amsterdam krijgen de komende jaren trainingen aangeboden om het sportklimaat te verbeteren. Deze trainingen gaan over o.a. sportpedagogiek, trainingsbegeleiding en het opvangen van signalen van racisme en discriminatie. Deze trainingen zijn onderdeel van het Amsterdams sportakkoord. Op vrijdag 18 september ondertekent (virtueel) wethouder Simone Kukenheim het Amsterdams sportakkoord samen 15 partners en kennisinstellingen, waaronder de KNVB, gymnastiekbond KNGU en het kenniscentrum NOC*NSF.

Wethouder Simone Kukenheim (Sport): “Alle Amsterdammers moeten onbezorgd en met plezier kunnen sporten. Sporten bij een sportclub is niet alleen goed voor de fysieke en mentale gezondheid, maar kan ook een positieve rol spelen bij het voorkomen en bestrijden van allerlei maatschappelijke problemen, zoals crimineel gedrag en eenzaamheid. Een grote groep jongeren stopt na hun veertiende jaar met sporten. En een te grote groep Amsterdammers voelt zich niet welkom bij een sportclub, omdat ze gediscrimineerd werden op basis van bijvoorbeeld etnische achtergrond, seksuele geaardheid of fysieke of mentale gezondheid. Dit is onacceptabel. Daarom is het van belang dat we investeren in de pedagogische kwaliteit van sportclubs, zodat zij voldoende in staat zijn om, juist voor deze groepen, een sociaal veilige en plezierige omgeving te bieden.”

De gemeente Amsterdam spant zich de komende jaren in om sportclubs te helpen een positief sportklimaat te ontwikkelen: sociaal veilig, inclusief en pedagogisch.

Trainingen

Met het sportakkoord investeert Amsterdam de komende jaren in sportclubs door kosteloos trainingen aan te bieden. Deze trainingen worden in verschillende vormen aangeboden, zoals op het sportplatform De Assistent. Amsterdam biedt hiermee voor alle trainers en coaches een persoonlijke virtuele assistent. De website staat vol praktische workshops, onlinetrainingen, video’s en artikelen. Daarnaast wordt sportclubs de helpende hand geboden bij het creëren van een open cultuur waar iedereen zich welkom voelt, waar wordt nagedacht over het bereiken van nieuwe doelgroepen en waar de blik op de buitenwereld is gericht.

Partnerorganisaties

Het terugdringen van alle vormen van racisme, discriminatie en uitsluiting op de Amsterdams sportvelden, -baden, -banen en -zalen heeft ook een prominente rol in het Amsterdams Sportakkoord. De gemeente Amsterdam wil dat iedereen zichzelf kan zijn in de sport en zich veilig voelt. Samen met 15 partnerorganisaties hoopt de stad ook hier concrete stappen in te maken samen met de sportclubs. De partnerorganisaties zijn: Centrum Veilige Sport Nederland, KNVB, KNZB, KNGU, KNHB, NBB, Nederlandse Vechtsportautoriteit, John Blankenstein Foundation, Pride and Sports, Stichting Life Goals, JCF, RKF, ROC van Amsterdam, HvA en de UvA.

Sociale veiligheid

De sociale veiligheid op een sportclub is niet altijd en overal gegarandeerd. De gemeente gaat daarom strikter worden in het stellen van voorwaarden op het gebied van sociale veiligheid. Zo worden begin 2021 nieuwe regels geformuleerd over verklaringen omtrent het gedrag (VOG), vertrouwenscontactpersonen en de ondertekende gedragsregels. De gemeente gaat sportclubs hierin proactief ondersteunen, zodat alle Amsterdamse sportclubs straks aan deze basiseisen voldoen.