23 september 2020
Sportclubs moeten voldoen aan de basiseisen van veilig sportklimaat

Tijdens de Amsterdamse Sportweek presenteert Amsterdam elke avond een webinar wat aandacht geeft aan een van de aspecten van het Amsterdams Sportakkoord. Tijdens het webinar “De sportclubs als veilige haven” kwam naar voren dat de sportclubs moeten voldoen aan de basisvoorwaarden welke horen bij een veilig sportklimaat.

Van de sportaanbieders wordt verwacht dat er voldaan wordt aan de basiseisen die behoren bij een veilig sportklimaat. Dit zijn een aantal regels zoals opgesteld door het Centrum Veilige Sport, w.o. gedragsregels, het aanwijzen van een vertrouwenspersoon, het hebben van een VOG voor vrijwilligers en professionals (Verklaringen Omtrent Gedrag). Alles met als doel om een sporter, van jong tot oud, een vertrouwde omgeving te bieden om te sporten. Oproep aan sportbestuurders is om meldingen van een persoon t.a.v. veilig sportklimaat serieus te nemen. Voor info en steun kan men terecht bij het Centrum Veilige Sport van het NOC#NSF (zie: https://centrumveiligesport.nl/)

De Amsterdamse Sportclubs zullen door Amsterdam worden geïnformeerd over de basiseisen voor een veilig sportklimaat. De komende jaren wordt hieraan gewerkt.