14 november 2021
Sportcongres: Sportclub van de Toekomst en RVVB

De Nationale Voetbalbeurs in Gorinchem, met o.a. een aantal sport gerelateerde congressen, was weer de eerste in zijn soort na 1,5 jaar. Gelukkig mochten we op lokaal niveau elkaar treffen tijdens het Sportcafé Zuidoost begin juli. Een van de onderdelen van de sportbeurs was een ontmoeting over de ‘Sportclub van de Toekomst’. In dit congres geen directe bouwelementen om een nieuwe sportclub te realiseren, maar meer aandachtspunten. Eén van de belangrijkste adviezen was het niet zozeer aanbod gerelateerd werken (wij bieden voetbal aan in de verwachting dat er wel vraag zal zijn) maar het meer vraaggericht werken. Wat is de werkelijke behoefte in de markt. In Zuidoost is daar afgelopen jaar een peiling naar gedaan o.a. vanuit het Sportloket Zuidoost, dit zal ongetwijfeld invalshoeken geven om in Zuidoost meer in te spelen op de vraag van de bewoners uit Zuidoost.

Naast aandacht voor de ‘Sportclub voor de Toekomst’, was een seminar gewijd aan ‘Professionalisering van de Sportclub’. Binnen dit thema een aantal voorbeelden van nieuwe verdienmodellen voor sportverenigingen. Naast de reguliere inkomstenbronnen als contributies, kantine-inkomsten en sponsoring, zijn er clubs die geïnvesteerd hebben in duurzame energie en dit via abonnementen weer wegzetten. Daarnaast kansen om via Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) nieuwe activiteiten en daarmee ook geldmiddelen aan te boren. Naast geldmiddelen past ook de inzet van professionele krachten zoals door derden betaalde trainers en Buurtsportcoaches.

Het derde agenda-item tijdens het sportcongres was de introductie van de RVVB: Register voor Verenigingsbestuurders (www.rvvb.nl). Het RVVB is een soort van Gedragscode voor verenigingsbestuurders en is gebaseerd op vier kernwaarden: betrouwbaar, deskundig, zorgvuldig, en besluitvaardig.  Voorafgaand aan opname in het register geldt een toetsing d.m.v. een e-learning, waarbij men tevens een VOG verkrijgt. In de Raad van Toezicht zitten o.a.: Ivo Opstelten en Kees Jansma. In het Dagelijks Bestuur zit o.a. Daniel Klijn, bekend spreker op één van de sportcafés in Zuidoost. En wellicht in 2022 reden om iets te vertellen over de RVVB voor de sport in Zuidoost.