28 april 2020
Sporten voor kinderen/jongeren op sportparken, onder voorwaarden, weer beperkt mogelijk

Beste sportliefhebber,Afgelopen weken zijn een beproeving geweest voor ons allemaal en hadden grote impact, ook op de Amsterdamse sport. Opeens konden we datgene dat we zo graag doen niet meer doen. Niet meer kunnen sporten heeft impact op onze gezondheid en op ons sociale leven. Want voor veel sporters komen beide samen in het beoefenen van hun sport. Dat is ook de reden dat Amsterdamse sportaanbieders zo’n belangrijke rol spelen in onze stad.Als gemeente helpen wij de Amsterdamse sporters en sportaanbieders zo goed mogelijk. Ook binnen de beperkingen van deze crisis. Het is een uitdaging voor Amsterdammers om in beweging en fit te blijven. In heel Amsterdam zijn sportaanbieders creatief bezig om binnen de beperkte mogelijkheden sporters toch te laten bewegen. Allemaal wachten we op het moment dat we weer mogen sporten op de manier waarop we dat het liefste doen.Het is daarom heel fijn dat de mogelijkheden tot sporten voor kinderen tot en met 18 jaar en voor een beperkte groep topsporters vanaf woensdag 29 april worden verruimd. Kinderen mogen dan weer georganiseerd en onder begeleiding buiten sporten en de topsporters die voldoen aan de kwalificatie-eisen die NOC*NSF heeft opgesteld mogen onder voorwaarde van een goedgekeurd protocol hun topsporttrainingen op binnen- en buitenlocaties hervatten. De Amsterdamse sportparken voor de jeugd en aangewezen topsportaccommodaties voor de topsporters gaan daarvoor ook weer open. Weliswaar is dit nog niet voor iedereen en gelden er een aantal beperkingen, maar het begin is er.Hieronder kunt u lezen hoe u uw activiteiten weer langzaam kunt opstarten, met inachtneming van de regels van het RIVM.Alleen jeugd

Vanaf woensdag 29 april kunnen kinderen tot en met 12 jaar georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten. Ook jongeren van 13 tot en met 18 jaar kunnen georganiseerd en onder begeleiding samen buiten sporten, zo lang ze 1,5 meter afstand bewaren van elkaar. Voor beide groepen zijn wedstrijden nog niet toegestaan.Voor mensen ouder dan 18 jaar geldt dat zij nog steeds niet in georganiseerd of in groepsverband mogen sporten. De sportaccommodaties zijn voorlopig alleen open voor de jeugd. Individuele sportbeoefening door volwassenen blijft voorlopig alleen toegestaan in de openbare ruimte.Op www.rijksoverheid.nl kunt u actuele informatie vinden over de genomen maatregelen.Algemene regels voor veilig sporten

Om te zorgen dat er veilig gesport kan worden, verwachten wij dat u onderstaande regels volgt:

– Sporten is toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Zij mogen alleen trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Er geldt geen social distance-beperking.

– Jeugd van 13 jaar tot en met 18 jaar mag alleen trainen en geen onderlinge wedstrijden spelen als daarbij de 1,5 meter-regel niet gehandhaafd kan worden. De 1,5 meter-regel geldt te allen tijde.

Tip: Neem voor geschikte trainingsvormen voor deze leeftijdsgroep contact op met uw sportbond.

– Bent u een vaste bespeler van een buitensportaccommodatie dan kunt u alleen trainen op de velden en op de tijdstippen die u gebruikte voor de lockdown -maatregelen. Als u meer ruimte of tijd wilt gebruiken, dan kunt u dit aanvragen bij Sportpunt via sportverhuur@amsterdam.nl.

– Bent u geen vaste bespeler en wilt u gebruik maken van een buitensportaccommodatie neem dan contact op met Sportpunt via sportverhuur@amsterdam.nl.

– Clubgebouwen blijven gesloten, met uitzondering van afspraken over gebruik van toiletten en toegang tot EHBO-materialen.

Tip: Laat jeugdsporters een eigen bidon/waterflesje meenemen.

– Ouders en broertjes/zusjes die niet deelnemen aan de sportactiviteit mogen niet aanwezig zijn bij de training. Ouders mogen hun kind wel brengen en halen.

– Wij verwachten dat u een verantwoordelijke aanstelt die de naleving van de afspraken bewaakt en dat u duidelijk communiceert wanneer er jeugdtrainingen plaatsvinden, wie er dan toegang heeft en dat u ouders hierover informeert.

– Wilt u iets betekenen voor kwetsbare Amsterdamse jeugd, die niet is aangesloten bij uw club of organisatie dan wordt dit zeer wordt gewaardeerd. De gemeente ondersteunt u hier graag bij. Neem daarvoor contact op via sport@amsterdam.nl.

– Alleen Topsporters die voldoen aan de kwalificaties opgesteld door NOC*NSF en waarvoor een goedgekeurd protocol voorhanden is, kunnen de georganiseerde binnen- en buitentrainingen hervatt­en, op 1,5 meter afstand. De afgesproken procedure met VWS is dat alleen de bonden protocollen kunnen inleveren, waarbij dus afstemming heeft plaatsgevonden met de locaties. Ook voor deze groep zijn wedstrijden niet toegestaan.

– Tip: kom zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar de sportaccommodaties. Daarmee ontlasten we het openbaar vervoer.

Voor aanvullende regels en adviezen per sport verwachten wij dat u kijkt op de website van uw sportbond.

Vragen?

Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen, kijk dan op onze website voor de laatste stand van zaken.

In de komende maanden komen er hopelijk mogelijkheden voor een verdere verruiming van de activiteiten. Dat is alleen mogelijk wanneer we daar geleidelijk naartoe werken en ons houden aan de landelijke richtlijnen. Ik reken op uw inzet en veerkracht in de komende periode. Samen brengen we de sport weer terug in de stad waar hij hoort.

Met sportieve groet,

Simone Kukenheim

Wethouder Sport