23 november 2020
Sportraad: bewegen juist nu noodzakelijk

In het verleden kende Zuidoost eigen adviesraden. Een Jongeren Adviesraad (JARZO), een Ouderen Adviesraad (OARZO), de WMO-Adviesraad en jawel de Sport Adviesraad Zuidoost(SARZO). Deze raden adviseerden gevraagd en ongevraagd het Dagelijks Bestuur van Zuidoost. Datzelfde geldt voor de Nederlandse Sportraad die de centrale overheid adviseert.

Om serieus te kunnen bijdragen aan een ‘vitale en veerkrachtige’ samenleving, moet sport een publieke voorziening worden. Dat zegt de Nederlandse Sportraad in een advies aan de regering. Volgens de Sportraad is de noodzaak door de coronacrisis nog groter geworden. Volgens Michael van Praag, voorzitter van de Sportraad: “We zijn Europees kampioen zitten, maar we moeten Wereldkampioen bewegen worden, dit als reactie op de pandemie. “Bewegen is cruciaal om aan je weerstand te werken. Sport is belangrijk als vrijetijdsbesteding, maar draagt daarnaast bij aan de volksgezondheid en welzijn”.

Idee van de Sportraad is dat sport en bewegen voor iedereen toegankelijk zijn. Wat een ander financieringsmodel vraagt. Advies is om van Sport een publieke functie te maken, vergelijkbaar met Onderwijs en Zorg. Het Advies is aangeboden aan de minister van Medische Zorg en Sport.