1 februari 2021
Steunregelingen voor de sport

Het Ministerie van VWS heeft op 29 januari in de Staatscourant twee steunregelingen voor sport gepubliceerd. Het betreft de TVS (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties) en de TASO (Tegemoetkoming amateursportorganisaties). Voor de regelingen is respectievelijk 29,5 miljoen en 30 miljoen euro ter beschikking gesteld als tegemoetkoming in de schade c.q. inkomstenderving als het gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 in Q4 2020.

De TVS kan vanaf 9 maart worden aangevraagd door verhuurders van sportaccommodaties (gemeenten, sportbedrijven en ook particuliere verhuurders en beheersstichtingen). De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties en wordt vanaf 19 februari opengesteld. Beide regelingen staan zes weken open voor het indienen van aanvragen via het uitvoeringsportaal voor subsidies van VWS: dus-i.nl.