19 januari 2021
Tariefsverhoging huur sportaccommodaties uitgesteld

Per 1 januari 2021 zouden in Amsterdam de huurtarieven worden verhoogd voor de buitensport- (+12,5%) en de binnensportaccommodaties (+8%). Vandaag (19 januari) maakte de wethouder Sport echter bekend dat de verhoging voor de buitensport vanwege de Coronacrisis nogmaals wordt uitgesteld tot 1 augustus 2021. De huurverhoging voor de binnensport blijft wel van kracht. Voor hen geldt dat de voorwaarden voor annulering zijn versoepeld, geen gebruik is geen rekening. De tariefsverhoging zou eerder al per 1 augustus 2020 ingaan, maar dat werd vroegtijdig door het college van B&W uitgesteld.

Een huurverhoging komt nooit goed uit, maar onder de huidige omstandigheden als gevolg van de coronamaatregelen, geldt dat zeker. De Sportraad Amsterdam heeft daarom in november, voorafgaand aan de gemeentelijke begrotingsbespreking, in een brief aan de wethouder Sport gevraagd of de gevolgen van de verhoging inzichtelijk gemaakt kunnen worden.

Een groep Amsterdamse tennisverenigingen en verenigde zwembadgebruikers heeft daarnaast in december jl. formeel bezwaar gemaakt tegen de verhoging. De wethouder Sport had inmiddels al gereageerd op het bezwaar van de tennisverenigingen en hen toegezegd een juridische controle op de bestaande huurovereenkomsten uit te voeren. Hangende het onderzoek werd de huurverhoging voor de tennisbanen al uitgesteld.