4 november 2020
Advies Urban Sports Amsterdam

Urban Sports Amsterdam

Amsterdam zet met het actieplan Urban Sports 2020-2025 meer in op sporten die niet door reguliere sportverenigingen worden aangeboden. Sporten zonder penningmeester en zonder Algemene Ledenvergadering, maar waarin de sporter zijn/haar ding kan doen. Denk aan skateboarden, breakdance,, bmx, freerunning, 3×3 basketball e.a. De Sportraad Amsterdam is door wethouder Kukenheim gevraagd een advies uit te brengen (net zoals voorheen de SARZO, Sport Adviesraad Zuidoost) gevraagd en ongevraagd advies uitbracht t.a.v. de Sport in Zuidoost. Onderstaand de reactie van de Sportraad Amsterdam op het gemeentelijke actieplan Urban Sports 2020-2025.

Reactie Amsterdamse Sportraad:

Amsterdam heeft grote ambities op het gebied van Urban Sports. Het stadsbestuur werkt daarvoor aan een beleidskader en actieplan. De Sportraad Amsterdam is door het college van B&W gevraagd input te leveren voor het te ontwikkelen beleid. We hebben die handschoen met veel plezier opgepakt.

Urban Sports zijn een belangrijke pijler voor de sportparticipatie in onze stad. Deze takken van sport bezitten in onze ogen de potentie om nog meer Amsterdammers te bereiken en in beweging te krijgen. Daarbij zoeken en vinden ze verbinding met andere terreinen (lifestyle, muziek, cultuur, fashion, media) en zijn ze een krachtig onderdeel van Urban Culture. Het aantrekkelijke aanbod, de creativiteit en het pionierend ondernemerschap geven smoel aan Amsterdam.Uiteraard hechten wij bij onze advisering veel waarde aan de expertise en ervaring uit het veld. Het afgelopen half jaar hebben we veel gesprekken gevoerd met verschillende vertegenwoordigers en beoefenaars van de Urban Sports communities. In maart 2020 organiseerden we een eerste expertsessie. In oktober 2020 sloten we de serie van gesprekken af met een speciale online themasessie met de wethouder Sport. Dat traject heeft veel waardevolle informatie opgeleverd die we hierbij graag met het stadsbestuur delen.Hier treft u ons advies Urban Sports Amsterdam. We kijken verwachtingsvol en met vertrouwen uit naar de plannen van het stadsbestuur waarmee de Urban Sports in Amsterdam naar een nog hoger plan kunnen worden getild.