23 augustus 2020
Vijf jaar G-Voetbal in Zuidoost

In september is het 5 jaar geleden dat het G-Voetbal is opgericht in Zuidoost. In een goede samenwerking tussen een aantal initiatiefnemers is een G-voetbalteam gevormd voor voetballers met een beperking uit Amsterdam Zuidoost. Aanleiding voor dit initiatief was Julian. Julian heeft een lichamelijke beperking, en wou graag voetballen met een aantal vrienden. Samen met trainer Arnold Mijnals, bestuurslid Diana Speksneijder en vele anderen is vijf jaar geleden een team opgericht om te gaan trainen voor de LVB-ers uit Zuidoost e.o. Diverse trainers zijn aangehaakt, sommige doen al vijf jaar mee, en een aantal bedrijven heeft het G-voetbal vanaf de start gesteund. De laatste twee jaar is er support geweest van het Fonds Gehandicaptensport, welke samen met de ING G-voetbalteams in Nederland steunt.

Er zijn ondertussen alweer acht toernooien geweest, waarbij een aantal vaste teams, waaronder Zuidoost United, wisselend optreedt als toernooiorganisator. Uiteraard volgt er in het kader van het 5-jarig jubileum ook nog een demo (binnen de kaders van het RIVM). Op 12 september is er een jubileumbijeenkomst met een hapje en een drankje. Het G-voetbal heeft sinds kort een eigen facebook pagina en voor de activiteiten is een eigen stichting in oprichting.

Zie: https://www.facebook.com/StichtingJuliansFriends/