26 mei 2021
Voldoet jouw sportclub aan de nieuwe basiseisen?

De gemeente Amsterdam zal in de toekomst alleen nog samenwerken met verenigingen als deze voldoen aan een drietal basiseisen. Lees hieronder waar jouw club aan dient te voldoen

Als u een samenwerking/relatie met de gemeente Amsterdam heeft, dan zijn de basiseisen sociale veiligheid verplicht. U heeft het jaar 2021 om dit op orde te brengen.

Vanaf 2022 beëindigen we de samenwerking met sportaanbieders die niet aan de basiseisen voldoen

De basiseisen:

  1. al uw trainers en begeleiders die met jeugd tot en met 17 jaar of andere kwetsbare groepen werken, hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  2. al uw trainers en begeleiders ondertekenen de gedragscode sociale veiligheid
  3. u stelt een vertrouwenscontactpersoon (VCP) aan en maakt deze bekend

Voor alle trainers die door de gemeente (zowel Sport & Bos als stadsdelen) worden ingezet voor sportstimuleringsactiviteiten is de training ‘In Veilige Handen’ verplicht.

Veel sportaanbieders voldoen al aan de basiseisen. In 2021 bieden we verschillende vormen van ondersteuning aan sportaanbieders om te gaan voldoen aan de basiseisen. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact met ons op: sport@amsterdam.nl.

Lees alles op de site van de gemeente Amsterdam door op deze link te klikken