2 september 2021
Voor de sportaanbieders: 13 September inloopmiddag basiseisen sport en WBTR

Hierbij nodigen wij jullie uit voor een inloopmiddag op maandag 13 september 2021 over de thema’s Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) en de sociale basiseisen. Heb je vragen over deze thema’s of hulp nodig hierbij? Loop dan even binnen!

Datum: maandag 13 september 2021
Locatie: Sportloket, Hoogoorddreef 2 (voormalig postkantoor)
Tijd: 15.00 – 19.00 uur

Wij hopen dat iedereen een fijne zomer heeft gehad. Nu het seizoen weer op het punt van beginnen staat is er werk aan de winkel voor Amsterdamse sportclubs en daar willen wij jullie graag bij helpen en adviseren.

Sociale basiseisen gemeente Amsterdam
Vanaf 1 januari 2022 moeten alle aanbieders die samenwerken met de gemeente voldoen aan drie basiseisen. De drie eisen zijn: het hebben van een vertrouwenscontactpersoon, een VOG van alle jeugdtrainers en alle trainers moeten de gedragsregels hebben ondertekend. Meer informatie over de basiseisen en wat een samenwerking met de gemeente inhoudt vindt u hier: https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/sport/sportaanbieders/sportaanbieders-sociale-veiligheid/basiseisen/.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)
Per 1 juli 2021 is de WBTR in werking getreden. Deze wet is bedoeld om het bestuur van verenigingen en stichtingen te verbeteren en onbehoorlijk bestuur te voorkomen. Elk bestuur moet een aantal procedures goed afspreken en in de statuten vastleggen. Dit is nodig om te voorkomen dat je als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld als er iets misgaat, of dat de aansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert. Wacht niet te lang met het aanpassen van de statuten, begin nu met de voorbereiding. Dat kunt je zelf doen, maar er zijn ook verschillende organisaties die u erbij kunnen adviseren en begeleiden, zoals de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht. Meer informatie? Ga naar: https://clubbase.sport.nl/kennisbank/bestuur-en-organisatie/wbtr

Kom naar de inloopmiddag over de basiseisen en de WBTR!
Je kan op 13 september gewoon binnenlopen tussen 15.00 – 19.00 uur. Aanmelden kan ook, dan weet je zeker dat je niet hoeft te wachten.
Meld je aan via MAILADRES, zuidoostbeweegt@amsterdam.nl en geef aan hoe laat je wil langskomen.