3 november 2020
Webinar Amsterdamse Sportweek: “De toekomst van de georganiseerde sport”.

Tijdens de Amsterdamse Sportweek is elke avond een Webinar met een sportthema gepresenteerd via een Webinar. Aan tafel deskundigen, en online geïnteresseerden. Het aantal volgers varieerde per Webinar. Voor het webinar “De toekomst van de georganiseerde sport”, waren gemiddeld veertig geïnteresseerden. Die zagen aan tafel de deskundige Berend Rubingh, een van de personen die een vak heeft gemaakt van Sportkunde, of Verenigingskunde. Destijds kenden we Paul Verweel de Utrechtse voetbalprofessor, die is helaas niet meer onder ons, daarom blij met de kennisoverdracht van Berend Rubingh voor de Amsterdamse georganiseerde sport.

Rubingh introduceert Nederland als een verenigingsland: “verenigen zit in het DNA van onze bevolking”. De basisvorm van sporten is het samen, vaak met gelijkgestemden sporten, een organisatievorm met vrijwilligers, en met zaken als een ALV (Algemene Ledenvergadering). Vanuit de bedrijfskunde zie je een organogram met bestuurders en commissies, en taak- en functiebeschrijvingen voor vrijwilligers en commissieleden. Betrokkenheid en verantwoordelijk zijn, zijn sleutelbegrippen in de georganiseerde sport en voorwaardelijk voor een geoliede machine.

In de Verenigingskunde van de sport ziet Rubingh drie waarden voor het verenigen:

  • Betrokkenheid
  • Saamhorigheid
  • Verbondenheid

Waarbij geldt dat verenigingen met de beste sfeer de meest succesvolle verenigingen zijn. Als inclusieve vereniging ziet Berend de “Wij” opvatting. Een vereniging die samen, verenigingsbreed wordt opgezet, en die er voor iedereen mag zijn. Het huidige consumptiegedrag is een bedreiging voor de verenigingscultuur.

Vraag is hoe verenigingen geholpen kan worden. Wat je in Amsterdam ziet is de support van Urban Sports, vaak individueel gericht, daarnaast de opkomst van private sportaanbieders en sportverenigingen die duurzaam in de knel zitten met vrijwilligers, financien en ledenbehoud. Rubingh pleit voor een ondersteuningspakket voor de sportverenigingen, tijdelijke subsidies is niet altijd de oplossing, duurzaamheid wel: “Geef ze geen vis, maar een hengel”, aldus de kenner. De focus op de eigen kracht ontwikkelen binnen de vereniging. De eigen kracht zijn de leden en de vrijwilligers. Het eigenaarschap delen en de leden en vrijwilligers onderdeel van de eigen kracht maken van de vereniging.

Verder in dit kader interessant de back-to-basic filmpjes van Berend Rubingh.