30 januari 2024
Amerikaanse sporten: start training Baseball5

Afgelopen zaterdag 27 januari zijn de trainingen voor Baseball5 gestart, dit voor jongens en meisjes in de leeftijd 8-12 jaar. Locatie is de gymzaal van Crescendo (zie flyer). De trainingen worden mede gegeven in het kader van het Ambitieplan Sport Zuidoost. Hierin staat opgenomen dat er een focus ligt op Amerikaanse sporten. Baseball5 is een van deze sporten en zal voor de continuiteit het gehele jaar worden aangeboden.

Aanbieder is BlokBlending (Cheyenne van de L’Ilse), de sportaanbieder uit Zuidoost. Sowieso worden de trainingen tot aan de zomer aangeboden. Ook wordt nagedacht over een structureel sportaanbod. Bij voldoende deelnemers wordt na de zomer in goed overleg met de sportvereniging Panthers een lidmaatschap aangeboden. Komende zaterdagochtend (11:00 – 12:30 uur) zijn de jongeren weer welkom voor een training. Contact: Cheyenne van de L’Isle (of Dany Ortega).