7 september 2023
Amsterdam 750 (2025): subsidiemogelijkheden voor sport- en beweegactiviteiten

In 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar (27 oktober 2025). Dat heugelijke feit gaat groots gevierd worden in de stad, met zeker ook mogelijkheden voor Zuidoost. Bewoners en non-profit (sport)organisaties kunnen vanaf 2 oktober een subsidieaanvraag doen voor het organiseren van activiteiten ter gelegenheid van de 750ste verjaardag van de stad Amsterdam. Onder de non-profitorganisaties worden verenigingen en stichtingen (zonder winstoogmerk) en ZZP’ers geschaard. Dit feest start eind volgend jaar en duurt een jaar. Uit de aanvragen worden de beste ideeën geselecteerd die in aanmerking gaan komen voor een subsidie. Het gaat om bedragen van: 10.000, 20.000 en 50.000 euro. Eén van de voorwaarden is dat moet worden samengewerkt met minimaal één andere partner en dat er cofinanciering moet zijn. Dit laatste mag ook in vrijwilligersuren opgenomen zijn. Daarnaast is een voorwaarde dat er sprake moet zijn van een nalatenschap voor de stad (materieel of immaterieel, nu en met impact op de lange termijn).

Naast sportactiviteiten kunnen ook cultuur- en onderwijsgerichte aanvragen voor een activiteit worden ingediend bij de stichting Amsterdam 750. De aanvragen moeten tijdig worden ingediend, het motto is “Vol is vol”, ofwel als het maximumaantal aanvragen is bereikt wordt de ideeënbus gesloten. De beste ideeën komen in aanmerking voor subsidie.

Voor nadere informatie (exacte voorwaarden, voorbeelden en aanmelden): www.stichtingamsterdam750.nl

Aanvraag periode voor bewoners en organisaties uit Zuidoost (vestigingsplaats organisatie):

  • Stadsdeel Zuidoost: vanaf donderdag 01-02-2024.