25 oktober 2023
Amsterdam investeert € 125.000 in vecht- en urbansporters

Wethouder Sofyan Mbarki mocht recent bekendmaken dat de gemeente Amsterdam gaat investeren in vecht- en urbansporters. In het ambitieplan van de gemeente is o.a. benoemd dat Amerikaanse sporten tot de ambitie behoren, daarnaast is vastgesteld dat er talentontwikkeling volgt. Zuidoost kent reeds een eigen Sport Talentenfonds, Amsterdam volgt met deze investering, al zijn de kaders fors ruimer. In totaal worden 19 topsporters ondersteund in dit programma. Voorwaarde is uiteraard talent en doorzettingsvermogen, Amsterdam zorgt voor financiële ondersteuning via Topsport Amsterdam.

Mbarki wil graag sporters zonder ‘thuis’ (lees: sportbond) een onderdak bieden, zodat ook deze sporters hun talenten kunnen ontwikkelen, vooral in wijken waar sporten niet vanzelfsprekend is.  Amsterdam ziet het urban- en vechtsportprogramma als middel tegen bewegingsarmoede onder de jongeren. Naast de investeringen in de breedtesport neemt Amsterdam deze investering in de topsport voor haar rekening. ‘Breedtesport kan niet zonder topsport, en andersom’ aldus de wethouder. De te vormen topsporters worden mede ingezet als rolmodellen om zo ook weer vorming te geven aan de volgende generatie.