17 maart 2023
Amsterdam investeert in Bijlmer Sportpark

De gemeente Amsterdam stelt ruim 22 miljoen beschikbaar om de sportvoorzieningen in de stad gereed te hebben voor de toekomst. Met de groei van de stad is er behoefte aan nieuwe en betere sportvoorzieningen. Zo komen er 40 nieuwe speelplekken en volgt er een herinrichting van het Bijlmer Sportpark. Een aantal verbeteringen start nog dit jaar.

Aanleiding voor de uitbreiding en verbetering is volgens wethouder Sport Mbarki het verkleinen van de verschillen, dit door te investeren in ‘gelijke kansen’. Inzet is om de verschillen te verkleinen.

Het Bijlmer Sportpark krijgt bij de herinrichting multifunctionele (urban)sportvoorzieningen die zowel door georganiseerde als ongeorganiseerde sporters gebruikt kunnen worden. Bekend is dat op het ‘oude’ sportpark Strandvliet ook Urban sportvoorzieningen worden gerealiseerd. Zuidoost gaan Urban!

Bron: gemeente Amsterdam (zie onderstaande publicatie):

Het college van B en W stelt 22,3 miljoen euro beschikbaar voor sport in de stad. Amsterdam groeit en om als stad te kunnen groeien zijn meer én toekomstbestendigere sportvoorzieningen nodig. Het college zet met deze investeringen in alle delen van de stad in op meer bewegen en buitenspelen, verduurzaming van sportcomplexen en topsport. Er komen veertig nieuwe speelplekken, het Bijlmer Sportpark krijgt een herinrichting en Sportpark Drieburg wordt uitgebreid. Daarnaast wordt er in verduurzaming geïnvesteerd door ledverlichting aan te brengen in sportparken en zonnepanelen te plaatsen op daken van sporthallen. Ook investeert de gemeente in sportvoorzieningen om te kunnen voldoen aan de topsportambitie van de stad. Zo krijgt de Bosbaan een flinke renovatie om klaar te zijn voor het WK Roeien in 2026. Een groot deel van de projecten start nog dit jaar.

Wethouder Sofyan Mbarki (Sport): “Welvaart en gezondheid zijn niet gelijk verdeeld over de stad, en dat geldt ook voor de mate van sporten en bewegen. We bewegen als stad gemiddeld te weinig, maar in sommige gebieden in onze stad blijft het bewegen en sporten schrikbarend achter. Daar maak ik mij zorgen over. Daarom werken we vanuit het motto ‘Ongelijk investeren voor gelijke kansen’. Bij investeringen in de fysieke leefomgeving en passende sport- en speelvoorzieningen kijken we de komende jaren scherper naar waar dat het meest nodig is, om zo de verschillen te verkleinen.”

Meer bewegen en buitenspelen

Kinderen spelen steeds minder buiten. Bewegen en buiten spelen zijn belangrijk omdat ze goed zijn voor de gezondheid en ook een opstap kunnen zijn naar structureel sporten. Met het plan ‘Sporten en spelen in de openbare ruimte’ zet het college in op een vernieuwend en aantrekkelijk aanbod van bestaande en nieuwe sport- en buitenspeelplekken die aansluiten bij de wensen en behoeften van Amsterdammers en Weespers. In 2023 gaat het om de aanleg of het vernieuwen van circa 40 speelplekken verspreid over de hele stad, geselecteerd in samenwerking met de stadsdelen. Ook worden wachtlijsten aangepakt door de aanleg van meer velden of de omzetting naar kunstgras, waardoor velden intensiever gebruikt kunnen worden. Zo krijgt het Bijlmer Sportpark in Zuidoost een herinrichting met multifunctionele (urban)sportvoorzieningen, die zowel door georganiseerde als ongeorganiseerde sporters gebruikt kunnen worden. Sportpark Drieburg in Oost krijgt onder andere een transformatie van drie natuurgrasvelden naar kunstgras, een urban sports strook en de speeltuin wordt geschikt gemaakt voor sportief gebruik. Op het Museumplein wordt in samenwerking en cofinanciering met onder andere Brandweer Amsterdam-Amstelland een urban sports voorziening gerealiseerd.

Verduurzaming

Naast het feit dat verduurzaming noodzakelijk is voor het klimaat, drukt sport als energie-intensieve sector met de gestegen energielasten op de sportbegroting, vandaar dat het college ervoor kiest om de verduurzaming van sportvoorzieningen te versnellen. Met onder meer de duurzame vervanging van de sportveldverlichting naar ledverlichting en het aanbrengen van zonnepanelen op sportdaken worden sportcomplexen verder verduurzaamd. Er worden extra zonnepanelen geplaatst op onder andere de daken van de Van Hogendorphal, sporthal Bajeskwartier en de loodsen en kleedkamers van sportpark Sloten. Met de voorgestelde maatregelen zal 2.072.200 Kwh en 1.284.144 kg CO2 per jaar bespaard worden.

Investeren in topsport: renovatie roeicentrum Bosbaan

De investering in stedelijke sportvoorzieningen draagt bij aan de topsportambitie van Amsterdam. Op de Bosbaan roeien verschillende roeiverenigingen en topsporters van de Amsterdamse Roeibond en de Koninklijke Nederlandse Roeibond (KNRB). Topsport Amsterdam faciliteert de landelijke junioren en senioren TeamNL-roeiprogramma’s op dit Olympisch trainingscentrum. Amsterdam heeft als stad het WK roeien en Para-roeien 2026 toegewezen gekregen. Dat is aanleiding om met gerichte investeringen in de Bosbaan een toekomstbestendige, duurzame topsportaccommodatie te maken.