14 september 2023
Amsterdamse Sportweek geopend met Beweegcongres en Sportcafé XL

Met een gezamenlijke yell: “In Amsterdam kan iedereen bewegen” is tijdens het Amsterdamse Beweegcongres de Amsterdamse Sportweek (14 t/m 25 september) in beweging gezet. Ruim 150 professionals waren naar het Beweegcongres in de Johan Cruyff Arena (JCA) gekomen om de best-practices te horen t.a.v. Sport en Bewegen, twee domeinen die binnen Amsterdam onder dezelfde noemer vallen. Ondanks de samenvoeging was er zowel voor Bewegen als voor Sport een eigen bijeenkomst in de JCA. Gelukkig na elkaar gepland. Opvallende was dat de doelgroepen bijna geheel verschillend waren.

Bij het 1e Amsterdamse Beweegcongres waren vooral professionals aanwezig: huisartsen, fysiotherapeuten, welzijnswerkers en zorgmedewerkers. Wethouder Alexander Scholtes (Zorg en Maatschappelijke ontwikkeling) benoemde de stevige opgave die Amsterdam heeft om de stad vitaler en gezonder te maken. Streven is dat in 2040 75% aan de Beweegnorm voldoet. Dat zijn nog meters te maken voor Amsterdam en helemaal voor Zuidoost, wat erg laag scoort in de Beweegnorm. De wethouder deed een oproep aan de aanwezigen om met nieuwe initiatieven en vooral preventief laagdrempelig sport- beweegaanbod vanuit de “Sociale Basis’ te komen. Inzet is meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten. Vanuit de zaal kwam de vraag waar beweegaanbieders terecht kunnen met plannen om Amsterdam gezonder te maken. Er is kennelijk nog geen stedelijk Masterplan om de burgers van Amsterdam (en Zuidoost) de komende decennia vitaler en gezonder te maken, want de wethouder verwees naar de bestaande subsidieconstructies vanuit de stadsdelen (zoals Sociale Basis). Eigenlijk niets extra’s om de noodzakelijke stappen te kunnen maken.

Gelukkig was een brede delegatie uit Zuidoost aanwezig om wel de beweging tijdens het congres te zetten. Met Marilva Kartoredjo kwam de meute lekker in beweging. Na deze Energizer volgden een aantal best-practices uit de stadsdelen. Zo was er een prachtig voorbeeld uit Oost om mensen te betrekken bij een gezonde leefstijl en een dito voorbeeld uit Noord met vooral wandelen en bewegen voor burgers die bekend staan als inactief. Een paar mooie welkome voorbeelden die aanvullend voor Zuidoost zijn, binnen de kaders leefstijl en bewegen. Wethouder Scholtes besloot met het credo dat: “Gezond leven voor alle Amsterdammers mogelijk moet zijn of worden de komende jaren”, dit het liefst met lokaal aanbod vanuit lokale aanbieders die dus bij hun stadsdeel hun diensten kunnen aanbieden.

Na een aantal verantwoorde hapjes werd buiten op de tribune afgetrapt met het 2e Sportcafé XL. Tijdens de eerste XL-versie (2022) was wethouder Sport Sofyan Mbarki nog te zien op band, deze versie was Mbarki live aanwezig om voor een gevulde tribune zijn waardering te uiten aan bestuurders en trainers van de sportclubs. Sportverenigingen die een belangrijke taak hebben voor de inwoners van Amsterdam: “Sport brengt structuur, geeft sociale cohesie, je ontmoet er diverse mensen en voorkomt vaak minder prettige verleidingen”. Hij vroeg vooral aandacht voor het sportaanbod van meisjes. “Amsterdam biedt een scala aan support voor Topsport als Breedtesport”, aldus de wethouder. Welke ook geen lange termijnplan presenteerde om stappen te maken naar een gezonder en vitaler Amsterdam.

Tijdens de presentaties was het oud-bondscoach (shorttrack) Jeroen Otter die met zijn praktijkervaring in een beeld van vijf Olympische ringen de ruim 100 aanwezig voorzag van de nodige inspiratie voor de bestuurders en trainers. De eerste ring symboliseerde visie. Bij elke volgende ring gaf Jeroen zijn visie en idee op een aanpak om succesvol te zijn. Ongetwijfeld ook een idee voor de aanpak van de Vitalisering van Amsterdam. Een verfrissend geluid. Na afloop volop ruimte voor netwerken en het creëren van initiatieven. Een nieuw initiatief was de vorm van gezonde catering, waarbij opgemerkt werd dat de catering bij de eerste editie ook goed was.

Twee bijeenkomsten waarbij ‘Sport en Bewegen’ in het kader van de Amsterdamse Sportweek centraal mocht staan. Professionals en sportclubs die graag willen bijdragen aan een vitaler Amsterdam. Maar een Masterplan Sport en Bewegen zou zeker niet misstaan. De bewoners van Zuidoost kunnen deze week het bewegen proeven bij diverse sportaanbieders uit Zuidoost (zie de aparte kalender).

Foto: Wethouder Sport (Mbarki) met waardering voor de sportverenigingen en de oproep voor gevarieerd sportaanbod voor meisjes.

HPB