21 november 2023
Av Feniks introduceert alternatief plan voor herinrichting baan (Joost Knotnerus)

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’: Joost Knotnerus, medeoprichter en oud voorzitter van av Feniks. We vragen hem naar zijn achtergrond en zijn beeld bij de toekomst van de (atletiek)sport in Amsterdam Zuidoost.

Oprichting av Feniks

Er wordt al decennia aan atletiek gedaan in Zuidoost. De eerste atletiekvereniging in Zuidoost heette av Bijlmer. Uit av Bijlmer was een afsplitsing ontstaan met de naam Continental Sports (Sammy Monsels, red.)). In het najaar van 2005 besloot het toenmalige bestuur van av Bijlmer te stoppen, o.a. wegens een gebrek aan bestuursleden. Een aantal ouders was zeker genegen om atletiek te continueren in Zuidoost, alleen er volgde geen warme overdracht van oud naar nieuw, zo ontstond in 2006 een nieuwe vereniging, uit haar as herrezen, genaamd av Feniks. Een van de ouders die destijds op de barricaden stond om de vereniging te continueren was Joost Knotnerus. Samen met een groep enthousiaste ouders werd gestart met zelf ingerichte plekken voor de sport (zoals een verspringbak onder het viaduct van de Karspeldreef). In september 2011 werd in het Bijlmer Sportpark een nieuwe (blauwe) baan ingericht. Av Feniks werd in 2011, met voorzitter Joost Knotnerus, de nieuwe gebruiker van de baan. Av Feniks heeft in de afgelopen 17 jaar veel plezier gebracht voor de sporters, en daarnaast een aantal talenten voortgebracht. Niet alleen met de looponderdelen, maar ook met andere disciplines, zoals werponderdelen en verspringen.

Investeren in sportinfrastructuur Bijlmer Sportpark

Plan van de gemeente Amsterdam is om het Bijlmer Sportpark (onderdeel Nelson Mandelapark) geschikt te maken voor meerdere sporten, zodat er breder gebruik kan maken van de sportvoorzieningen. Tijdens de Inspiratiesessie 2022 deed toenmalig voorzitter van av Feniks, Marjanne Meinsma het verzoek om de atletiekbaan wedstrijdwaardig te houden, zodat wedstrijden gehouden kunnen worden. Joost: “Wedstrijden zijn een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van het kind en daarnaast ook belangrijk voor de zichtbaarheid van de sport in het stadsdeel en voor inkomsten die belangrijk zijn om de vereniging financieel gezond te houden”. Met het terugtrekken van Marjanne als voorzitter heeft av Feniks momenteel geen voorzitter, en zo kroop Joost wederom op de barricaden voor het behoud van de wedstrijdvoorzieningen op en rondom de atletiekbaan. Joost: “We zijn zeker niet tegen nieuwe sporten op en rondom de atletiekbaan, maar hebben grote moeite met de manier waarop de herinrichting wordt voorgesteld. Dit betekent dat er geen ruimte meer is voor een aantal disciplines zoals: speerwerpen, discuswerpen en kogelslingeren. Daarom hebben we een alternatief voorstel gemaakt, waarin ruimte is voor softbal (sportclub Bantopa Future Stars is in beeld als extra bespeler, red.) en de atletiekonderdelen En daarnaast ook diverse voorzieningen om beweegimpulsen te geven aan de bewoners van Zuidoost”.

Leden op de barricaden voor behoud van de atletiekvereniging

Niet alleen Joost is (als oud voorzitter) op de barricaden gegaan, ook andere leden van de vereniging. “Tijdens de ALV (Algemene Ledenvergadering, red.) hebben de 60 aanwezigen gekozen voor ons eigen alternatief waarin zowel atletiek als softbal mogelijk is. Daarbij heeft het bestuur aangegeven dat als we de andere atletiekonderdelen niet meer kunnen doen, we niet als atletiekvereniging kunnen doorgaan. Het bestuur zal dan terugtreden. Binnenkort (22 november, red.) volgt een bespreking over de plannen in de gemeenteraad, ik ga inspreken en opkomen voor ons alternatieve plan, waarmee we sport kunnen blijven bieden aan onze 250 (jeugd)leden”. Op een later moment zal de wethouder hier een besluit over nemen.

Toekomst van de club

Joost Knotnerus: “De toekomst van de club is afhankelijk van wat de keuze van het alternatief of model wordt. We hopen dat de keuze valt op het model waarop we meerdere sporten kunnen bieden, wat ook goedkoper is, dat is het door ons ontwikkelde alternatief”. Verder ziet de vereniging voldoende perspectief voor groei: “Er komt nog altijd veel jeugd naar de club, ook ouderen willen blijvend in beweging en recent zien we een toename van studenten bij de atletiekvereniging. We willen een gezonde vereniging zijn die stap-voor-stap doorgroeit naar 300 of meer leden. Daarnaast willen we doorgaan met onze evenementen Gaasperplas Run en de Gaasperplas Cross”.