18 november 2023
Bezoek wethouder Mbarki (Sport): “Inspirerend en motiverend”

Wethouder Sofyan Mbarki (met portefeuille Sport) bezocht woensdag 15 november een delegatie van Sport en Bewegen in Zuidoost. Gastheer was Zuidoost bestuurder Raoul White en de organisatie was in handen van het team Sportstimulering Zuidoost. Het doel: kennismaken en kennisoverdracht. Het werd vooral een moment om praktische zaken uit te wisselen, een inzicht te geven in het DNA van Zuidoost en waar van toepassing een kloof dichten tussen bestuur en sport. Na afloop gaven de bestuurders aan de inspiratie te hebben opgedaan en een goed beeld te hebben van situaties die opgelost moeten worden. Voor de sportaanbieders weer handvaten om gemotiveerd met hun sportaanbod te vervolgen. Bij de foto: Mbarki en White aan tafel met de sportaanbieders uit Zuidoost.

Voor de organisatie stond de Inspiratiesessie van 2022 centraal. In deze sessie zijn door de aanwezige sportaanbieders een reeks aanbevelingen gedaan voor het verbeteren van de positie van de sport in Zuidoost. De thema’s (Professionaliseren, Talentontwikkeling Samenwerken en Sportinfrastructuur) en de resultaten werden bij aanvang van bijeenkomst benoemd. Deze aanbevelingen zijn weer verwerkt in het Ambitieplan van Zuidoost.

Om de wethouder een beeld te geven bij sport en bewegen in Zuidoost, was het aan de sportaanbieders en ervaringsdeskundigen om het DNA te schetsen van Zuidoost. Naast sport is cultuur heel belangrijk voor clubs. Het vormen van een community of familiegevoel vindt bij bijna alle sportaanbieders plaats. Daarnaast is ruimte voor nieuwe sporten en inclusiviteit, waarbij Zuidoost, soms uit noodzaak maar ook uit creativiteit tot nieuwe sporten komt. Punten die opgenomen zijn in het Ambitieplan, waarin o.a. de focus ligt op Amerikaanse sporten. Naast topsport is er volop ruimte voor talentontwikkeling van elke sporter uit Zuidoost en dito het bewegingsplatform voor aangepast sporten.

Zuidoost kent de komende twintig jaar een aantal grote woningbouwtrajecten en om goed in te spelen op nieuwe bewoners wordt gewerkt aan nieuwe sportaccommodaties en verbeteringen van bestaande accommodaties. Zoals een nieuw sportpark op Strandvliet (genoemd SMH, Smart Mobility Hub, red.), aanpassingen op het Bijlmer Sportpark, sloop/nieuwbouw plannen voor het Bindelmeer College en nieuwe sportzalen in de D-buurt. Vanuit de sportaanbieders kwam vooral de vraag om toegankelijkheid van de sportcomplexen tijdens vakantie en/of de incourante uren. Om meer activiteiten met jongeren te doen, wordt vooral naar een multifunctionele accommodaties gezocht (ruimte voor sport en cultuur, zoals muziek maken). Met het verplaatsen van tennis (naar A9) volgt nog het verhuizen van het hockeyveld (ook A9). Met het nieuws dat Flag Football een Olympische sport wordt en de ambitie met focus op de Amerikaanse sporten, wordt er gekeken naar hoe het hockeyveld ook als flag football veld kan fungeren, waardoor er twee sportcommunity’s gevormd kunnen worden.

Specifiek voor de wethouder aandacht voor de recent getekende Voetbal Agenda. Een overeenkomst tussen de gemeente Amsterdam, de KNVB en de voetbalclubs. Mbarki kon ter plaatse een nieuwe deelnemer inschrijven (Zuidoost United). Met de Voetbal Agenda wordt een versterking van de sport beoogd, waarbij ook voor Ajax een belangrijke rol is weggelegd. Sinds de komst van Ajax naar Zuidoost is de bijdrage vanaf de Toekomst incidenteel geweest. Er kwam een beroep om deze samenwerking te intensiveren. Versterking van sportverenigingen was het nieuws van de dag. Voor de sportclubs die aan de voorwaarden voldoen is er weer de energieregeling en een subsidie van € 5.000 net als in 2023.

Een motiverende vooruitblik voor de sportaanbieders. De recap was aan de beide bestuurders. Vooral de praktische punten worden meegenomen naar Sportpunt (gemeente). Het beeld wat vanuit Zuidoost gepresenteerd is in de inleiding met de vele sporttalenten, sportambassadeurs en passie voor de sport is iets wat meegenomen wordt naar de centrale stad. De insteek om als community van sportaanbieders uit Zuidoost regelmatig bij elkaar te komen om blijvend de bestuurders te blijven voeden, werd door beide bestuurders geadopteerd en vanuit de community van sportaanbieders ondersteund. Een sportadviesraad/sportplatform van bestuurders met kennis en passie voor de sport en bewegen in Zuidoost. Wordt vervolgd.

Een ontmoeting met waarde. Twee bestuurders met respect voor de sportaanbieders.

Teamleider Sport Revilinho Graanoogst met een introductie van de sport in Zuidoost: de talenten, de breedtesport en evenementen.