19 januari 2023
Cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’ (7 februari)

Bij een recent onderzoek van Team Sportservice Amsterdam, onder sportverenigingen in Amsterdam, was één van de meest gemelde issues: een tekort aan vrijwilligers. Vrijwilligers om met name op het veld en in de zaal de sporters te ondersteunen, maar ook faciliterende diensten als in de kantine, keuken of wat maar voorkomt bij de sportorganisatie. Al sinds jaar en dag is er een format om vrijwilligers te werven en te vormen tot vrijwilliger voor een sportaanbieder. De training heet: “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd”. Deze wordt gehouden op dinsdagavond 7 februari a.s.

Bericht van Team Sportservice Amsterdam:

Vrijwilligers zijn super belangrijk voor uw club. Team Sportservice Amsterdam (TSA) geeft vanaf dinsdagavond 7 februari de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’.

Een goed vrijwilligersbeleid zorgt dat het werk verdeeld wordt en vrijwilligers niet overbelast raken en afhaken. TSA helpt u met het opstellen van een actief vrijwilligersbeleid. Uit onderzoek blijkt dat 95% van de leden van een club wel iets wil doen, áls de club het maar goed aanpakt. Hoe u dit aanpakt, leert u op deze cursus.

Stel een campagneteam van minimaal 3 clubleden samen en geef deze op voor de cursus. TSA-coaches Thea en Denise gaan samen met u en de clubleden aan de gang.

  • Waar: voetbalclub Geuzenmidddenmeer, Voorlandpad 15.
  • Wanneer: startdatum is dinsdagavond 7 februari. De 4 vervolgbijeenkomsten (dag en tijd) spreken we met de deelnemers af. Het zal eens per 3, 4 of 5 weken zijn.

Inhoud cursus

Inventarisatie vrijwilligerstaken en de vacaturelijst maken

Samen met de coaches brengt u de huidige en de gewenste vrijwilligerstaken van uw sportclub in kaart. Zo wordt duidelijk hoe groot het tekort is en welke vrijwilligers er al actief zijn.

Creëer een positief imago

Voordat de daadwerkelijk wervingsactie wordt gestart, is het belangrijk te laten zien wat er allemaal door vrijwilligers wordt gedaan. Door bewustwording te creëren en het laten zien dat de sportclub vrijwilligers waardeert, krijgt het werk een positiever imago.

Wervingsactie aankondigen en potentiële vrijwilligers benaderen

Wanneer u aan een vrijwilliger vraagt hoe hij/zij ooit vrijwilliger is geworden dan is het antwoord meestal “Ik ben gevraagd”. De volgende stap is dan ook het bellen of face-to-face aanspreken van potentiële vrijwilligers. Hiervan worden de leden van tevoren op de hoogte gebracht, zodat het niet als een complete verrassing komt.

Meteen aan de slag

Zorg dat de nieuwe vrijwilligers binnen 2 weken aan de slag kunnen of kennis hebben gemaakt met elkaar. Dit kan bijvoorbeeld met een welkomstavond. Alle (nieuwe) vrijwilligers maken kennis met elkaar en kunnen geïnstrueerd worden.

Vrijwilligersbeleid

Om ervoor te zorgen dat de club nooit meer een vrijwilligerstekort heeft, is het belangrijk een actief vrijwilligersbeleid op te stellen. Wij helpen u daarom graag, bijvoorbeeld met het opstellen van een vrijwilligers beleidsplan.

Meer informatie en aanmelden

Bel of mail, het liefst voor 30 januari, Thea Eemke via 06 3840 8487 of temke@teamsportservice.nl.