16 januari 2024
Djogani Vabrie: Sportmakelaar Sportloket Zuidoost

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’: Djogani Vabrie. Djogani is sinds oktober sportmakelaar in het stadsdeel Zuidoost, met als aandachtsgebied: Sportloket Zuidoost (digitaal en fysiek sportloket, mailbox sportloket@zuidoostbeweegt.nl, sportaanbieders, sportloods, netwerkontmoetingen en activiteitenagenda). Djogani stelt zichzelf voor.

Als nieuwe sportmakelaar in Zuidoost presenteer ik mijzelf als Djogani Vabrie, een 35-jarige bewoner van Reigersbos, samen met mijn gezin. Mijn weg naar deze rol is een boeiende reis, beginnend in Paramaribo, Suriname, als kind van een echte topsportfamilie. Op jonge leeftijd werd ik reeds tweevoudig Surinaams kampioen karate en na onze verhuizing naar Eindhoven op mijn 9e, trok ik voetballend al gauw de aandacht van PSV. Helaas verhinderde een volgende verhuizing naar Amsterdam Zuidoost mijn deelname aan PSV.

Ik mocht mezelf vervolgens laten zien in de jeugd van Ajax en Almere City maar toen een voetbalcarrière niet meer haalbaar bleek, volgde ik een sportopleiding en studeerde Social Work op het HBO. Mijn passie verschoof naar het inzetten van sport als verbindende factor, en ik werd jeugdtrainer, onder andere bij Club2000 en later zaalvoetbalcoördinator bij Devo’58 in Amsterdam West, een rol die ik nog steeds vervul.

Na mijn studies werkte ik jaren voor grote Amsterdamse woningbouwcorporaties en leerde ik het belang van bewonersparticipatie kennen. Mijn ervaring in community-based werken en het inspelen op behoeften van kwetsbare doelgroepen vormen de basis van mijn overtuiging.

Met een achtergrond in Social Work, een passie voor sport en een sterke band met Zuidoost, ben ik toegewijd aan het creëren van positieve impact. Mijn doel is sociale cohesie bevorderen, het welzijn verbeteren en kansen creëren voor iedereen. Bij mij staan de bewoner en sportaanbieder centraal, met een inclusieve en empathische benadering.

Als sportmakelaar wil ik duurzaam bijdragen aan de lokale sportgemeenschap en de toegang tot sport verbeteren. Specifiek richt ik me op het verbinden van fysieke en digitale aspecten van sportpromotie en -participatie.

Fysieke Sportloket: Het nieuwe Sportloket aan het Anton de Komplein opent binnenkort, waar bewoners gastvrij informatie kunnen krijgen over sport- en beweegmogelijkheden. Het fysieke loket gaat hand in hand met onze sportmaterialenloods, die wekelijks op vrijdag open is voor het lenen van diverse sportmaterialen.

Digitale Initiatieven: In 2024 is online aanwezigheid cruciaal. We hebben onze website geoptimaliseerd voor beter gebruiksgemak en sportinformatie. Slimme marketingstrategieën vergroten onze online aanwezigheid en bereik op sociale media en lokale platformen.

Sportlobi: Met de Sportlobi gaan we actief de wijken in om direct contact te maken en bewoners te informeren over sportmogelijkheden. Mijn doel is om de Sportlobi nog effectiever in te zetten ter promotie van sport en bewegen.

Als nieuwe sportmakelaar kijk ik hoopvol naar de toekomst van sport en bewegen in Amsterdam Zuidoost. Mijn inzet is gericht op het vergroten van sportparticipatie en het versterken van de sportinfrastructuur.