8 januari 2024
Eva Katona: van Sportvrijwilliger naar Sportprofessional

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’: Eva Katona. Eva heeft afgelopen jaar invulling gegeven aan de vorming van het Sportloket Zuidoost en de Sportloods. Eva is medio 2023 overgestapt naar de afdeling Sociaal Domein binnen het stadsdeel Zuidoost, waar ze o.a. medeverantwoordelijk is voor het project ‘Buurtbalans’ in de H-buurt (Zuidoost).

Vrijwilliger in de wijk en in de Sport

Als moeder van een zoon en dochter (Robbie en Wendy, red.) is Eva als ouder al snel actief als vrijwilliger op de basisschool Het Gein. Daarnaast is zij een actieve vrijwilliger van de atletiekvereniging Feniks en zit in de organisatie van de Gaasperplasrun. Haar passie en enthousiasme bij de verschillende activiteiten valt de toenmalige schooldirecteur (Richard Schuiling, red.) op. Richard, destijds actief in de Sport Adviesraad Zuidoost (SARZO) en bij het beroemde Schoolvoetbaltoernooi Zuidoost, betrekt Eva bij de beide organisaties. Bij de schoolvoetbalcommissie schuift Eva aan bij de wedstrijdtafel, voor de scores, ontvangst van de teams en het beantwoorden van vragen. Vaardigheden die later in meerdere verbanden terugkomen. In totaal zullen aan 25 jaar Schoolvoetbaltoernooi in Zuidoost, ca. 20.000 jongens en meisjes van de basisscholen in Zuidoost meedoen. Basisschool Het Gein was mede door de enthousiaste ouders, zoals Eva, een vaste deelnemer aan het schoolvoetbaltoernooi. Waarbij Eva dus gaat van teambegeleider naar organisator.

Vrijwilliger bij stichting Toekomst en Talent

Naast vrijwilliger op de basisschool en later bij de schoolvoetbalcommissie is Eva betrokken bij de stichting ‘Ieder kind een eigen boek’. Deze stichting zorgt ervoor dat de kinderen een eigen, gepersonaliseerd boek krijgen. Niet alleen de scholen in Zuidoost worden hiervoor bezocht (met o.a. een uitreiking met Femke Halsema) maar ook overige scholen in heel Nederland. Via bewonerscommissie Gein organiseert Eva een aantal jaren een buurt-kerstbingo tot de grote vreugde van de bewoners.

Vanuit de SARZO stroomt Eva in 2011 door naar stichting Toekomst en Talent. Een stichting die de focus had op belangenparticipatie van sportclubs, maar ook een maatschappelijke sportieve rol in Zuidoost wil realiseren. De doelstelling wordt: “Het organiseren en faciliteren van sportieve en gezonde ontmoetingen in Zuidoost’. Een doelstelling die naadloos bij de passie en vakkundigheid van Eva aansluit. Zo organiseert de stichting Sportcafé’s in Zuidoost, waarbij Eva optreedt als regelaar, verbinder maar vooral als gastvrouw. Een gastvrouw met oog voor detail en perfectie. In samenwerking met het team Sportstimulering Zuidoost volgen meerdere projecten: De Kampioenen Parade in 2018 t.g.v. 50 jaar Bijlmer, waarbij Eva maar liefst 330 kampioenen uit Zuidoost in de Johan Cruijff Arena mag ontvangen. Een jaar later wordt er iets meer organisatiekunde vereist met een tweede editie in het Bijlmersportcentrum. Eva is de drijvende kracht achter het Sport Talentenfonds Zuidoost. En zo zijn er tal van projecten en activiteiten waar Eva aan bijdraagt. Bijzonder moment was zeker ook een boek met sportaanbieders en andere wetenswaardigheden uit Zuidoost (samen opgesteld met HenkP. Blok).

Sportmakelaar Sportloket Zuidoost

Door de samenwerking met de professionals van het stadsdeel is Eva een ideale kandidaat voor de functie van sportmakelaar Sportloket Zuidoost. Contact met sportaanbieders, bewoners en betrokkenheid bij de sportactiviteiten heeft zij al. Daarnaast het beheer van de Agenda op ZuidoostBeweegt.nl en de berichtgeving op de socials. In korte tijd wordt Eva het gezicht van het Sportloket Zuidoost. Samen met de collega’s wordt verder vorm gegeven aan sportstimulering in Zuidoost, zoals ook de Sportloods.

Breed inzetbaar in Zuidoost

Het deskundig organiseren en faciliteren zijn skills die breed welkom zijn in Zuidoost. Eva volgt afgelopen zomer projectleider Harry Supheert van het domein Sport naar het domein Sociaal. Samen gaan ze in de H-buurt invulling geven aan de verbetering van de leefbaarheid en cohesie; met de bewoners en met vele (maatschappelijke) organisaties samen inspelen op de behoeften (muziek, kunst, cultuur, sport e.a.).Ook hier is Eva een vis in het water. Uiteraard zal de link met Sport in Zuidoost er voor Eva altijd zijn.

28-12-2017: Sportcafe Zuidoost Fotograaf: Fred Rotgans