18 juni 2023
Fons Glasmeier overleden (78)

Na een periode van ziekte is op 2 juni j.l. Fons Glasmeier overleden. Fons was (veelal met zijn vrouw Trudy) decennia actief in het bestuur van de Koninklijke zwemvereniging AZ’1870. Fons bekleedde in de zwemvereniging diverse functies, w.o. voorzitter en secretaris.

Namens de ‘natte sporten’ zat Fons in de Sport Adviesraad (SARZO) van Zuidoost. Na de overgang van SARZO naar stichting Toekomst en Talent was Fons nog tijdelijk betrokken bij de maatschappelijke sportieve activiteiten van Toekomst en Talent.

Namens ZuidoostBeweegt.nl alle sterkte voor zijn vrouw Trudy, de kinderen en kleinkinderen en alle dierbaren rondom Fons. Wij herinneren Fons zijn vele werk voor sport en bewegen in Zuidoost. Fons is 78 jaar geworden.

Fons aanwezig bij een SARZO vergadering 2010.