7 juli 2021
Geslaagd Sportcafé Zuidoost: eerste boek voor Jakob Wedemeijer

Eindelijk mocht, of beter kon het weer eens. Een bijeenkomst voor iedereen die betrokken is bij Sport en Bewegen in Zuidoost. In het elfde Sportcafé Zuidoost (sinds 2006) was een van de thema’s elkaar weer ontmoeten. Verhalen en kennis uitwisselen, en zeker ook de bevindingen uit het corona tijdperk. Tijdens de lockdown periode waren veel sportclubs ingegaan op de uitnodiging om iets te vertellen over hun sportclub of sportvereniging. Vanuit stichting Toekomst en Talent zijn al deze verhalen (en nog wat meer, w.o. onderzoeken, evenementen, kennis uit sportboeken en een stukje historie over de sport in Zuidoost), in een boek samengesteld. Een boek met de titel: “Sporten en Bewegen in Zuidoost”. Op deze dag, dinsdag 6 juli 2021, zag dit boek (door sommigen de Bosatlas van de Sport in Zuidoost genoemd) het levenslicht. Uiteraard was de organisatie verguld met een grote groep aanwezigen, waaronder in het bijzonder portefeuillehouder Sport Jakob Wedemeijer. Aan hem werd het eerste boek uitgereikt door de schrijvers en samenstellers Eva Katona en HenkP. Blok, beide bestuurders van stichting Toekomst en Talent. Namens het stadsdeel gaf Jakob aan trots te zijn op alle vrijwilligers en professionals die samen actief zijn om het stadsdeel Zuidoost elke dag een stukje actiever te maken. Zeker een van de doelstellingen van het stedelijk sportbeleid.

Voorafgaand aan de uitreiking van het boek, was er een korte Kahoot quiz, om kennis te maken met een paar feitjes uit het boek. Er werd massaal meegedaan. Winnaar van de quiz werd Maarten Groen, Maarten is momenteel actief met de organisatie van de schoolsporttoernooien in Zuidoost. Zo was daar vorige week het Schoolatletiektoernooi op sportpark Kraaiennest. Uiteraard was er voor iedere deelnemer prijs, of beter: voor elke aanwezige was er een prijs in de vorm van het boek. In het boek veel best-practices (lees: kennis) van de sportclubs voor de sportclubs uit Zuidoost. Naast kennis uit het boek, was er ook een presentatie met kennisoverdracht vanaf het podium.  Harry Supheert gaf namens het stadsdeel een actuele inzage op de activiteiten in Zuidoost, zoals: de lopende Sport en Funtoer, de vrijdag startende Midzomer Mokum Sportweken en de Amsterdamse Sportweek in september. Daarnaast gaf Harry een toelichting op de ontwikkeling van het Sportplatform Zuidoost, met hierbij een uitnodiging aan de aanwezigen om deel te nemen aan het Sportplatform.  Tot slot werden de sportmakelaars in het stadsdeel nog even benoemd, bij de meesten wel bekend, maar goed om ook fysiek voor te stellen (Revilinho Graanoogst, van Bijlmer Centrum; Michael Nyarko van Bijlmer Oost en Robert Kathusing van Gaasperdam/Driemond).

Marianne Verkade (team Sport Amsterdam) en Maggy Krizanic (programmamanager Bijlmer Sportpark) gaven vervolgens toelichting op twee andere ontwikkelingen. Zo heeft de gemeente Amsterdam een aantal nieuwe voorwaarden geïntroduceerd t.a.v. Sociale Veiligheid, hierover was een recent een online meeting met verenigingen geweest, maar dit thema wordt vervolgd.  Daarnaast is er kort aandacht gevraagd voor de introductie van de wet WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). Aan de orde de aansprakelijkheden binnen stichtingen en verenigingen. Beide dames komen later dit jaar uitgebreid op het thema terug, en kunnen ondertussen worden aangesproken op beide thema’s, voor hulpvragen e.d.

Als afronding van het formele gedeelte, was het Roy Gebbink die een toelichting gaf op de ontwikkelingen t.a.v. het mobiel Sportloket. Als eerder door Harry Supheert aangegeven, zetelt het Sportloket Zuidoost sinds het voorjaar in het oude postkantoor in de Amsterdamse Poort (I am Young gebouw), en is het mobiele Sportloket te vinden op plekken waar sportactiviteiten gehouden worden. Roy benoemde de geboorte van de ‘Sportlobi’, de nieuwe naam voor het mobiele wagentje, en met deze geboorte volgen nog andere geboortes waarmee de sport in Zuidoost nog nadrukkelijker op de kaart zal worden gezet.

Hoogste tijd voor het informele gedeelte. Het ontmoeten en kennisdelen, en natuurlijk het afhalen van het boek. Dank voor de gastvrijheid van de vrijwilligers van de voetbalvereniging Zuidoost United, het was dik voor elkaar. En dank uiteraard aan een ieder die deze 11e editie van het Sportcafé Zuidoost vorm heeft gegeven. We kijken terug op een geslaagd samenzijn.

Het informele samenzijn

Aandachtig biij de Kahoot quiz: ‘Sporten en Bewegen in Zuidoost’

De portefeuillehouder Sport trots op de vrijwilligers en professionals in de sport.

Presentatie Harry Supheert (Stadsdeel Zuidoost)

Het boek “Sporten en Bewegen in Zuidoost” (uniek in Nederland).