17 november 2020
Gevolgen Corona voor de Sport (in Zuidoost)

De pandemie heeft grote gevolgen voor de sport, en in het bijzonder de mensen die de sport beoefenen. Maar ook voor organisaties die georganiseerde sport aanbieden aan de burgers. Er zijn geen amateurwedstrijden meer, senioren kunnen niet trainen in hun vaste groepen en de kantine is gesloten. Zo maar een paar maatregelen die genomen zijn om de gezondheid t.a.v. Covid-19 te beschermen. Ook in Zuidoost zijn de maatregelen zichtbaar en voelbaar. Hiervoor loopt nog nader onderzoek, maar een rondje in het weekend over de sportparken levert een beeld wat afwijkend is van een normale competitieve situatie binnen en buiten.

Algemeen

Een belangrijke functie bij het verenigen is het samenkomen. Samen vorm je de vereniging. Met het sluiten van de kantines is de ontmoetingsplek tijdelijk weggevallen. De plek waar we socialiseren. Een praatje maken, onze plannen maken, soms doorzakken maar vooral de plek waar je het clubgevoel opsnuift. De saamhorigheid en betrokkenheid is wat veel individuen missen in deze situatie. Het Mulier Instituut heeft een passende omschrijving voor de sportclubs: “sportverenigingen zijn het knooppunt in de lokale sport, mensen met diverse achtergronden komen er samen”. Stelling is dat men trots op de organisatiestructuur is, Nederland is tenslotte ook het verenigingenland bij uitstek. Verenigingen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Maar naast de sociale functies zijn ook andere aspecten waar de pandemie invloed op heeft. Denk aan ledenwerving en ledenbehoud; financiën; individuele aspecten als gezondheid en veranderingen t.a.v. gemeentelijk beleid n.a.v. Covid-19.

Voor de individuele sporters zijn de sportscholen nog geopend, al zijn groepslessen verboden. Duidelijk uit de pandemie wordt de attentie voor onze gezondheid. Een gezond lichaam en een gezonde geest. Een weerbaar lichaam, versterken van het immuunsysteem, attentie voor obesitas, de vitale burger. En aandacht voor schoonmaak en hygiëne.

Ledenwerving/Ledenbehoud

Kennismaking met sport is nu lastig. Normaal ga je met een ouder een club bezoeken. Alleen ouders zijn even niet welkom. Leden willen actief zijn, voor senioren is dit even lastig. Er zijn verschuivingen in het landschap: van samen naar individueel sporten (de tennissport is populair) en van binnen naar buiten sporten. Lidmaatschap zaalsporten staat onder druk. Soms zijn zalen (tijdelijk) dicht, in andere gevallen sport men liever in de buitenlucht.

Financiën

Inkomsten vanuit de Kantine/Horeca drogen op. Contributies komen nog wel binnen, maar evenzo de vragen of men korting kan krijgen op de contributie. Ook sponsorinkomsten staan onder druk. Een onderzoek van het Mulier Instituut wijst uit dat tijdens de eerste golf de financiën niet ernstig zijn verslechterd. Dit heeft mede te maken met de regeling vanuit de centrale overheid en de kortingen of kwijtschelden van huren vanuit de lokale overheid. Gemis is toch ook wel de toernooien, in de regel altijd goed voor inkomsten.

Beleid

Voor veel verenigingen is het duidelijk dat men flexibel moet zijn in het sportaanbod (binnen de maatregelen). De introductie van digitaal overleggen is een (technologische) vooruitgang. Ook de gemeente hanteert een aangepast beleid, er is extra aandacht voor sportstimulering bij jeugd. Zo is in Amsterdam fors ingezet op bewegen voor de jeugd met o.a. de Midzomer Mokum sportweken. Kan zo maar zijn dat hierop de Midwinter Sporten volgen in december.

Een onderzoek naar Covid-19 en de sport in Zuidoost wordt opgestart. Rapportage volgt.