29 december 2023
Harry Supheert: “Clubs moeten professionaliseren maar niet commercialiseren”

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’: Harry Supheert. Met zijn creativiteit en ondernemerschap heeft Harry vorm gegeven aan een reeks sportieve ontwikkelingen in Zuidoost. Al eerder was Harry overgestapt van het domein Sport naar het domein Sociaal in Zuidoost, recent is hij vertrokken uit Zuidoost en nu actief in het stadsdeel Zuid.

Bekend met de stadsdelen

In 1988 start Harry zijn loopbaan bij de gemeente Amsterdam in De Baarsjes dit was nog in de tijd van de Dienst voor de Sport. Met een CIOS-diploma op zak (CIOS Heerenveen) en de nodige ervaring met sportactiviteiten, wordt hij ingezet als schaatstrainer op de Jaap Edenbaan. In het verlengde hiervan is Harry nog drie jaar gewestelijk schaatstrainer geweest van het gewest Noord-Holland-Utrecht. Een volgende standplaats is stadsdeel Zeeburg, waar Harry aan de slag gaat als Sportbuurtwerker. Er zijn meerdere contacten die als een rode draad mee gaan door de stadsdelen. Zo werkt Harry op zijn volgende stek in stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer samen met Maria Groot, Roger Renfurm en Vincent Pappot, alle drie niet onbekend in Zuidoost.

Actief buiten de stadsdelen

Het is soms gezond om ook bij andere werkgevers ervaring op te doen. In 2008 gaat Harry aan het werk als locatiemanager in het Sloterparkbad. Daarna volgen nog andere opdrachtgevers: zwembad Splash in Sneek (zweminstructeur) en bij Sportservice Flevoland als accountmanager.

Harry verzorgt al vanaf 1991 de opleiding RSL-A, het huidige LSR. Hiervoor heeft Harry veel opleidingen verzorgt in binnen- en buitenland. Een flink aantal keren is hij in Suriname, Indonesië en Egypte geweest om de lokale bevolking te leren les- leidinggeven. Daarnaast ben ik actief geweest met het geven van in-line skate trainingen en cursussen

Sport en Bewegen in Zuidoost

In 2014 wordt Harry weer ingelijfd bij de gemeente Amsterdam en komt als manager sportbuurtwerk in dienst van het stadsdeel Zuidoost. “Destijds met collega’s Hans Posthuma, Maria Groot, Oscar Hulscher en Revilinho Graanoogst. We zijn met een aantal partijen zoals Funtrax, Sciandri en K-Zonesport jeugdactiviteiten in de buurt gaan opzetten. Niet elk kind ging automatisch naar een sportvereniging, dit was een manier om ze met elkaar in beweging te krijgen”. In het afgelopen decennium zijn vele sportprojecten opgezet waar een voetafdruk van Harry op zit, of als initiatiefnemer of mededrager van een sportproject. “Eén van de projecten waar ik trots op ben is het Seniorensportfonds. Via dit project hebben vele honderden senioren meegedaan aan een activiteit bij een sportaanbieder. Op gegeven moment overtrof de deelname met 900 senioren het beschikbare budget. Eric van der Burg en Bertram Bouthoorn hebben ons vanuit de centrale stad op een mooie manier ondersteund. Het is overigens een project dat ook door andere stadsdelen is omarmd”, aldus onze fervente motorrijder uit Lelystad.

Ander project is de introductie van de LSR-opleiding in Zuidoost (Leider Sportieve Recreatie). “Aan de LSR-cursus hebben vele honderden bewoners uit Zuidoost aan meegedaan, doel is dat men na de cursus doorstroomt naar een sportaanbieder, om die te versterken”. Het Sport Talentenfonds Zuidoost komt mede uit de koker van Harry. Ook het leggen van verbindingen kun je aan Harry overlaten. Harry heeft twee voorbeelden van de opgeleide LSR-studenten die invulling hebben gegeven aan sportaanbod in Zuidoost: “Ik was op een markt in Nieuw Nickerie (Suriname, red.), daar kom ik Gilbert Williams tegen en samen hebben we Walking Football in Zuidoost opgezet. Zo zocht de buurtvereniging Nellestein een trainer voor de bewoners, Frans Somers was en is en zeer passende trainer voor deze groep.” In de afgelopen jaren zijn er tientallen LSR-studenten gekoppeld aan een sportaanbieder in Zuidoost.

Een verbinding werd er ook gelegd met bewoners. “We kregen de gelegenheid om een ruimte te huren bij ‘I’Am Young’ (oude postkantoor, red.). Dat was een toegankelijke en laagdrempelige ruimte waarin we het Sportloket Zuidoost hebben ingericht met o.a. Robert, Revilinho, Maarten en Eva”. Maar ook het ondersteunen van projecten van sportaanbieders, zoals: ‘Zwemmen voor Vrouwen’ bij KonAZ, dragen we graag aan bij”. In de rij met projecten en evenementen schut Harry nog een paar uit zijn sportieve mouw: Talentendagen voor VO leerlingen i.s.m. de sportbonden, 50-jaar topsport in de Bijlmer met een magazine en een gala in de ZiggoDome, de diverse Sportcafé’s (met twee keer een afsluiting met een Gymgala in de ZiggoDome) en de Kampioenen Parade (in Johan Cruijff Arena en Bijlmersportcentrum), beide keren georganiseerd samen met stichting Toekomst en Talent. En meer: de Sportcontrainers, ZuidoostBeweegt.nl en natuurlijk het mobiele Sportloket en de Sportlobi. Kortweg er zijn een aantal piketpaaltjes geslagen in Zuidoost.

Elke sportaanbieder een eigen verenigingsmanager

Een indrukwekkend overzicht van de activiteiten. Met zijn vertrek dit jaar van het domein Sport naar het domein Sociaal, heeft Harry al gepaste afstand genomen.  Nu hij Zuidoost heeft verlaten voor Zuid zal de afstand letterlijk en figuurlijk vergroot worden, maar hart voor Zuidoost zal er altijd zijn. Zo ook een visie op verenigen en sportaanbieders. “Er gebeurt het nodige bij Sport en Bewegen in Zuidoost, maar er zijn nog volop kansen. Continuïteit van het sportaanbod door lokale sportaanbieders is een belangrijk onderwerp om iets mee te doen. Clubs moeten professionaliseren maar niet commercialiseren”. Harry verduidelijkt zijn stelling met een voorbeeld. “Eigenlijk zou je één club per sportpark moeten hebben, aangestuurd door een verenigingsmanager. Deze verenigingsmanager activeert sport- en beweegprogramma’s die passend zijn bij de inwoners. Daarnaast genereert deze manager met projectsubsidies voor minimaal 50% zijn/haar eigen salaris. De verenigingsmanager moet het fundament leggen voor een sportaanbieder en contactpersoon zijn voor bestuur, leden en vrijwilligers”.

Door van Zuidoost naar Zuid

Van het werken met kwetsbare buurten en groepen in Zuidoost gaat Harry door naar Zuid. Van de H-buurt naar de Diamantbuurt. “Net als Zuidoost heeft ook Zuid een imagoprobleem, daar is nog veel werk te doen. Sport blijft een belangrijk middel om doelen te realiseren ”. Met zijn vertrek naar het stadsdeel Zuid tikt Harry 6 stadsdelen aan waarvoor hij professioneel actief is (geweest). Voor de bewoners en de sportcommunity in Zuidoost zal het even wennen zijn, maar zijn stempel blijft zeker zichtbaar.

Harry, veel succes in Zuid en alle goeds voor het nieuwe jaar.