21 juli 2023
Het Parool (17/06): Verenigingen versterken en minder ruimte voor commerciële voetbalscholen.

In Het Parool het bericht dat wethouder Sofyan Mbarki wil werken aan het versterken van de sportverenigingen. Een element daarin is de zogenaamde Voetbalagenda Amsterdam, waarin vooral zwakke verenigingen versterkt moeten worden. Het is voor de wethouder ongewenst dat trainers van een voetbalvereniging doorstromen naar een commerciële voetbalschool, die in de regel ook gebruik maakt van relatief goedkope accommodatie. Om dit beter te stroomlijnen worden twee nieuwe toezichthouders ingesteld en daarnaast nog eens vijf nieuwe sportmarktmanagers.

Bekend is dat ook in Zuidoost commerciële voetbalscholen actief zijn, onbekend is nog wat de mogelijke consequenties voor hen zullen zijn. Onbekend is ook of een van de nieuwe functies binnen Zuidoost gepositioneerd wordt.

Onderstaand artikel kent als bron: www.parool.nl (17 juli 2023).

Vanaf volgend voetbalseizoen moet het niet meer mogelijk zijn voor commerciële voetbalscholen om in Amsterdam zomaar de gemeentelijke sportvelden te gebruiken. Nu gaat dat nog te gemakkelijk; de velden zijn vrij toegankelijk en er is amper toezicht. Maatregelen moeten nu voorkomen dat de circa 80 commerciële voetbalscholen, waar kinderen tegen betaling extra trainingen krijgen, ongebreideld verder groeien en een grotere invloed krijgen op voetbalverenigingen.

‘We weten al langer dat zwakke verenigingen soms verder worden uitgehold door een voetbalschool en dat er minder binding is met leden en ouders,’ schrijft wethouder Mbarki maandag aan de gemeenteraad.

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht, Sportraad Amsterdam en de gemeente bleek vorig jaar dat commerciële voetbalscholen flink verdienen aan de faciliteiten van clubs, en dat ze bovendien trainers wegtrekken uit het verenigingsleven. Ook kunnen voetbalscholen niet altijd een sociaal veilige omgeving voor kinderen garanderen.

Mbarki spreekt van een onwenselijke situatie, waarbij op voetbalvelden die gemeentelijk eigendom zijn flink geld wordt verdiend door partijen die geen huur betalen. Hij wijst er ook op dat verenigingen last hebben van het oneigenlijk gebruik van de sportparken, omdat hierdoor ‘conflicten ontstaan’. Zo zijn er situaties waarbij teams niet kunnen trainen omdat een voetbalschool het veld gebruikt.

Verenigingen versterken

Op korte termijn worden er twee speciale toezichthouders aangesteld die als een vliegende brigade alle sportvelden afgaan om te kijken hoe die gebruikt worden. Zonder huurovereenkomst mag er bijvoorbeeld geen gebruik meer worden gemaakt van de velden. In Amsterdam zijn zo’n 145 sportvelden; de toezichthouders beginnen daar waar al signalen zijn van oneigenlijk gebruik van de velden.

Nieuw zijn ook de vier tot vijf sportparkmanagers die dit jaar nog worden aangesteld. Zij moeten als vertrouwd gezicht vanuit de gemeente voetbalclubs helpen het gebruik van de sportparken te optimaliseren.

Het is allemaal onderdeel van de voetbalagenda die wethouder Mbarki momenteel uitwerkt. Hiermee wil hij onder andere het vrouwenvoetbal stimuleren, werken aan een veilig sportklimaat en verenigingen versterken. Maar omdat wildgroei van commerciële voetbalscholen de wethouder grote zorgen baart, komt hij op dit gebied nu al met extra maatregelen. Veel sportverenigingen in Amsterdam staan onder druk door hoge energierekeningen, dalende inkomsten en een gebrek aan vrijwilligers. De commerciële voetbalschool is nog eens een extra complicerende factor.

Eisen voor sociale veiligheid

De maatregelen betekenen overigens niet dat er geen commerciële voetbalscholen meer mogen zijn. De gemeente werkt aan een plan waarbij verenigingen de ruimte krijgen zelf een verenigingsvoetbalschool op te richten, die gebruik kan maken van de velden tegen een laag tarief. De extra inkomsten die daarmee verdiend worden, zijn dan voor de club zelf.

Externe commerciële voetbalscholen mogen blijven bestaan, maar moeten voldoen aan de basiseisen voor sociale veiligheid en daarnaast een commercieel tarief betalen voor het gebruik van de sportparken.

Sinds 1 juli moeten verenigingen en voetbalscholen die samenwerken zich al melden bij de KNVB, die in samenwerking met de gemeente regels en richtlijnen heeft ingesteld voor komend seizoen. Vrijwel elke Amsterdamse amateurclub heeft een vorm van samenwerking (gehad) met een voetbalschool.

Kan er dan in de toekomst geen spontaan balletje meer worden getrapt op de Amsterdamse sportparken? Jawel: niet-commerciële voetbalpartijtjes mogen nog steeds, op de momenten dat een amateurvereniging zelf de velden niet nodig heeft.