22 juli 2023
Impressie Sportcafé Zuidoost (21/07): “Sport prioriteit in Zuidoost”

Een goede en herkenbare traditie in Zuidoost is het Sportcafé Zuidoost, een fenomeen sinds 2006. Deze editie georganiseerd door Team Sportservice Amsterdam (TSA). TSA is actief met meerdere sport- en beweegprojecten in Zuidoost, alles met als doel om Zuidoost vitaler en gezonder te maken. Met ruim zestig bezoekers, prima onderwerpen en speciale aandacht voor LSR-geslaagden, een succesvolle editie van het Sportcafé, gehouden in de multifunctionele ruimte van het Bijlmer Sportcentrum (Optisport). Met een pluim voor de organisatoren van TSA (Leon, Dany, Cheyenne, Joey en Ellen).

Kennisoverdracht

Naast netwerken is een belangrijk onderdeel van het Sportcafé Zuidoost het delen van kennis en expertise. Zo was er een presentatie van de Inspiratiesessie Sport en Bewegen (2022), specifiek gewijd aan het Masterplan Zuidoost, met een weergave van de geanalyseerde thema’s over: Samenwerking, Professionaliseren, Talentontwikkeling, Sportaanbod en Openbare ruimte. Namens stichting Toekomst en Talent mocht HenkP. Blok een eerste exemplaar van het rapport overhandigen aan portefeuillehouder Raoul White. Voor elke aanwezige was een exemplaar van het document beschikbaar (ook af te halen bij het Sportloket Zuidoost).

Elizabeth Werter van Venzo/Swazoom Welzijn gaf een weergave van de mogelijkheden die de organisatie biedt aan de sportaanbieders van Zuidoost. Zo kan men meedenken over aanvragen voor fondsen en subsidies (tip: overzicht met fondsen en subsidies aanwezig op website ZuidoostBeweegt.nl). Goed om te weten: mocht je een structurele aanvraag willen doen op de ‘Sociale Basis’ doe dit ruim voor 1 oktober. Venzo/Swazoom heeft tevens een database met vrijwilligers (w.o. bestuurders), de organisatie kan bemiddelen tussen sportaanbieder en vrijwilliger. ter informatie dat ook opleidingen beschikbaar zijn via de Burgeracademie. Oproep was om tijdig een afspraak te maken voor ondersteuning. Als follow-up volgt nog een sessie tijdens de Sportweek (september) waarin sportaanbieders kunnen werken aan een fonds- of subsidieaanvraag.

Vanuit de gemeente was Tjardo Bosgra aanwezig voor een toelichting op de diensten van de verenigingsondersteuners van de gemeente, Tjardo en Marianne Verkade zijn namens de gemeente accounthouders voor de sportaanbieders in Zuidoost. De accounthouders zijn beschikbaar om mee te denken over versterking van de sportaanbieders, zoals het aanbieden van cursussen, het gebruik van de Stadspas en de invulling van VCP (Vertrouwens Contactpersoon) en de VOG. De nodige informatie staat op de website van de gemeente (lees ook het programma Assistent) en een kennismakingsgesprek is altijd mogelijk.

LSR-diploma uitreiking

Eén van de hoogtepunten tijdens het Sportcafé Zuidoost was de uitreiking van de LSR-certificaten aan de geslaagde LSR-studenten. Voor de studenten en begeleiding een traject van vele maanden theorie en praktijk. Instructeur Hans Delfgou gaf aan elke keer met plezier naar Zuidoost te zijn gekomen om samen en vormend te zijn met de groep studenten.  Als coördinator namens het stadsdeel Zuidoost benoemde Maarten Groen nog een komende periode van ‘Social Return’. Een periode waarin de studenten met een maatschappelijke stage aan de slag gaan. In december volgt dan de finale diplomering. Portefeuillehouder White was aanwezig om de schijnwerper nog even op de geslaagden te zetten, met ook de hoop velen een weg vinden binnen Zuidoost om sport en bewegen te versterken. De portefeuillehouder dankte ook de begeleiding en het ambtelijk apparaat voor de ondersteuning. White gaf de aanwezigen een inkijkje in het komende Ambitieplan Zuidoost.

De geslaagde LSR-studenten toegesproken door portefeuillehouder Raoul White

Ambitieplan Zuidoost

Raoul White: “Momenteel wordt op het stadsdeel hard gewerkt aan het Ambitieplan Zuidoost, met plannen die wij als bestuurders van het stadsdeel in beeld hebben voor de komende periode. Sport en Bewegen heeft prioriteit voor ons als bestuur de komende jaren, wij willen stevig investeren”. De portefeuillehouder gaf aan dat de geanalyseerde punten uit het rapport over de Inspiratiesessie worden meegenomen bij de vorming van het Ambitieplan Zuidoost. Tijdens de Sportweek in september wordt een presentatie gegeven van het Ambitieplan. Belangrijk daarbij ook de vertaling van theorie naar praktijk, waarbij zeker weer een beroep volgt op de sportaanbieders uit Zuidoost.

Kwaku

Als laatste formele onderdeel van het Sportcafé Zuidoost een presentatie van Kwaku (door Bennie). Over het ontstaan in 1976 (toen nog Kwakoe), de verplaatsing van ‘Amsterdamse Poort’ naar het ‘Bijlmerpark’ en de entourage destijds (een voetbalveld met daarom heen blauwe en oranje eettentjes). Namens de organisatie Streetmatch waren Sander Enkelaar en Yrishir de Nobrega aanwezig om te duiden hoe momenteel Sport en Bewegen onderdeel is van Kwaku. Vooral veel voetbal voor de diverse doelgroepen. Vanuit Streetmatch de oproep aan de aanwezige sportaanbieders om na denken over de mogelijkheden om ook andere sporten aan te bieden op Kwaku.

Midzomer Mokum Zomertour

Aan teamleider Revilinho Graanoogst het laatste woord van het Sportcafé Zuidoost. Een dankwoord aan de organisatie, de presentatoren, de LSR-geslaagden en de overige aanwezigen in de zaal. Het slotwoord was een oproep aan de sportaanbieders om aan te geven of er belangstelling is om mee te doen met de Midzomer Mokum Zomertour welke de in de vakantieweken in de wijk actief is. Het programma gaat met sportaanbod vooral de pleintjes en hofjes langs, om dicht bij de doelgroep kinderen te komen. Begeleiding wordt gedaan door Panda Gym, maar het programma is flexibel. Zie ZuidoostBeweegt voor het dagelijkse aanbod en de locatie.

Voldoende informatie en alle reden om informeel af te sluiten in het restauratieve gedeelte van het Bijlmer Sportcentrum. De volgende meeting is 19 september (Amsterdamse Sportweek) en het volgende Sportcafé Zuidoost is aangekondigd voor december.

Een aantal van de sportaanbieders aandachtig bij de presentaties.

De overhandiging van het rapport met bevindingen en adviezen uit de Inspiratiesessie Sport en Bewegen (aan Raoul White).