16 juni 2021
Inspiratiesessie Sociale Veiligheid Zuidoost

Uitnodiging: Inspiratiesessie Sociale Veiligheid Zuidoost

“Pesten, discriminatie en ander grensoverschrijdend gedrag….

Dat komt bij mijn organisatie niet voor…”

Dit is een veelvoorkomende uitspraak, maar helaas geeft tweederde van de Nederlanders aan in de jeugd te maken te hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag in de sport. Vanwege dit gegeven en de invoering van de Sociale Basiseisen is het tijd voor actie. Daarom organiseren wij, speciaal voor sportaanbieders uit Zuidoost, een inspiratiesessie Sociale Veiligheid.

Wanneer?            Dinsdag 29 juni 2021

Tijd?                       19.30 – 21.00 uur

Waar?                    Online, via Zoom. Na aanmelding ontvang je een link.

Voor wie?             Bestuurders of eigenaren van sportorganisaties. Sluit bij voorkeur met twee personen van jouw organisatie aan.

Opgeven voor de inspiratiesessie? Meld je dan aan door een mail te sturen naar zuidoostbeweegt@amsterdam.nl

De inspiratiesessie

De inspiratiesessie wordt verzorgd door Ted van der Bruggen, expert bij het Centrum Veilige Sport Nederland. Ted vertelt: “Te vaak horen wij dat gedacht wordt dat pesten, discriminatie, verbale agressie en andere grensoverschrijdend gedrag bij de eigen vereniging niet voorkomt. De onderzoekscijfers laten echter zien dat veel niet gezien wordt. Ongeveer de helft van de jeugd die dit meemaakt vertelt dat aan niemand, zo blijkt. Tijd voor sportaanbieders om maatregelen te treffen.’’ Tijdens de interactieve inspiratiesessie geeft Ted concrete adviezen waar je direct mee aan de slag kunt.

Sociale basiseisen gemeente Amsterdam

Vanaf 1 januari 2022 moeten alle aanbieders die samenwerken met de gemeente voldoen aan drie basiseisen. De drie eisen zijn: het hebben van een vertrouwenscontactpersoon, een VOG van alle jeugdtrainers en alle trainers moeten de gedragsregels hebben ondertekend. Meer informatie over de basiseisen en wat een samenwerking met de gemeente inhoudt vindt u hier: https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/sport/sportaanbieders/sportaanbieders-sociale-veiligheid/basiseisen/. Om deze basiseisen op orde te brengen bieden wij hulp aan. Daarover meer tijdens de inspiratiesessie.

Save the date

Stichting Toekomst en Talent organiseert op dinsdag 6  juli om 16 uur een sportcafé. Hier wordt onder andere het boek ‘Sporten en bewegen in Zuidoost’ gepresenteerd. Houd deze datum  dus vrij!

Vragen over de inspiratiesessie of de basiseisen? Neem dan contact op met Marianne Verkade via m.verkade@amsterdam.nl.

Sportieve groet,

Zuidoost Beweegt