28 september 2022
Inspiratiesessie Sport en Bewegen in het kader van het Masterplan Zuidoost

Op donderdag 6 oktober a.s. organiseert het Stadsdeel Zuidoost i.s.m. stichting Toekomst en Talent en het Sportloket Zuidoost een inspiratiesessie. Deze sportieve ontmoeting is bedoeld om een beeld en/of visie te krijgen bij de invulling van Sport en Bewegen in het kader van het Masterplan Zuidoost.

De bijeenkomst wordt gehouden in New Metropolis, dependance Pakhuis de Zwijger, in de Amsterdamse Poort. Het format van de avond is een tafelgesprek over een viertal thema’s. De avond zal worden geleid door Graziella Hunsel en vaste tafelgast is Raoul White portefeuillehouder Sport namens het Dagelijks Bestuur Zuidoost. De avond begint om 19:00 uur en rond 21:00 uur sluit de avond.

Aanmelden kan via: sportloket@zuidoostbeweegt.nl

Mocht u nog geen vragenformulier hebben ingevuld, die mogelijkheid is er zeker nog: https://www.toekomstentalent.nl/vragenlijst_visie_op_de_sport_in_zuidoost_2040