31 december 2022
Jaaroverzicht ZuidoostBeweegt.nl 2022

Met frisse moed en verse krachten gaat het altijd actieve Team Sport van het stadsdeel Zuidoost het nieuwe jaar 2022 in. Corona heeft veel gevraagd van de flexibiliteit. Zo zijn eind december nog drie grote tenten geplaatst in Zuidoost om de jeugd onder een open tent te laten bewegen in de kerst- en nieuwjaarsvakantie, dit conform de corona regelgeving.

Met Revilinho, Robert, Maarten, Eva en Vincent wordt het nieuwe jaar (2022) gestart met weer volop sport- en beweegactiviteiten voor de inwoners van Zuidoost. Dit tezamen met de diverse professionele partners, vrijwilligers(organisaties) en Marianne die namens de gemeente Amsterdam als ondersteuner acteert en faciliteert voor de sportclubs. Een aantal activiteiten gaat als een rode draad door het sportieve jaar. Zo zijn daar de sportcontrainer workouts in de diverse buurten. Onder leiding van professionals gaan buurtbewoners een aantal weken aan de slag om dit af te ronden met een gezamenlijke sportontmoeting. Zo waren daar de Obstacle Challenge, de MudMasters (met twee volle bussen uit Zuidoost naar Biddinghuizen) en 2022 werd afgesloten met de Bootcamp Sportfest Kraaiennest. Ook een rode draad is het sportaanbod en berichtgeving via ZuidoostBeweegt.nl, wat net als de Sportlobi en diverse Sociale Media als communicatiemedium werkt voor Sport en Bewegen.

Een andere rode draad in Zuidoost waren vijf Schoolsporttoernooien voor de basisscholen in Zuidoost. Het laatste toernooi in december was het Schoolvoetbaltoernooi Zuidoost. Waar de vorige 26 edities op het veld werden georganiseerd, was het in 2022 door omstandigheden een editie in de zaal. In maart was de start van de andere Schoolsporttoernooien, een reeks van vier keer twee dagen sporten voor kinderen van de basisscholen uit Zuidoost, dit onder uitvoering van Team Sportservice Amsterdam (TSA). Het eerste toernooi in maart was gewijd aan de budo sporten (w.o. judo, karate en andere martial arts elementen). In juni werd i.s.m. av Feniks vervolgd met het Schoolatletiektoernooi, naast atletiek waren er ook diverse workshops met muziek. Na de zomervakantie konden de kinderen kennismaken met diverse Amerikaanse sporten, dit keer gecombineerd met bepaalde cultuuractiviteiten, wat erg aansloeg bij de jeugd. Het vierde tweedaagse schoolsporttoernooi betrof een mix-toernooi met aanbod wat niet in de eerste drie sessies is meegenomen, te denken aan urban hockey e.d. Ook dit keer was er weer samenwerking met de Mocca bus en divers cultuuraanbod.

Centraal in het lokale sportbeleid staat het versterken van sportaanbieders. Zo worden de sportclubs ondersteund tijdens de Amsterdamse Sportweek in september en is er een XL Sportcafé, waarin de gemeente een nieuwe subsidie introduceert ter versterking van sportclubs. Uit Zuidoost is een vrij grote sportdelegatie aanwezig tijdens dit XL Sportcafé. Daarnaast zijn er trainingssessies voor de VertrouwensContactPersoon (VCP) en komt er een vervolgtraining voor LSR (ondertussen zijn er al honderden bewoners uit Zuidoost opgeleid als sportinstructeur). Tot slot is er aandacht voor zaken als UBO voor de club etc.

Tijdens het Sportcafé Zuidoost in april (gehouden in het Amsterdamse Bos) wordt de nieuwe organisatie van het Team Sport Zuidoost geïntroduceerd en worden de doelen uitgelegd. Tevens is er een presentatie van de hockeyclub Amsterdam Dynamics. Tessa Blom deelt tenslotte kennis over het pedagogisch klimaat binnen een sportclub en de mogelijkheden die het Amsterdams Sportakkoord in dit kader biedt. Een speciaal Sportcafé Zuidoost is er begin oktober in New Metropolis, geheten de Inspiratiesessie Zuidoost. Centraal in deze kennissessie staat de vraag hoe we als Sport en Bewegen in Zuidoost kunnen bijdragen aan het Masterplan Zuidoost 2021-2040. Speciale gast tijdens de tafelsessies is (de nieuwe) portefeuillehouder Sport de heer Raoul White. Op basis van een viertal thema’s gaan de diverse sportaanbieders met elkaar en de portefeuillehouder in gesprek: Samenwerken, Professionaliseren, Openbare ruimte en Sportaccommodaties en Talentontwikkeling.

Er volgen interessante statements die op een later moment (2023) worden gecombineerd met door vele sportaanbieders ingevulde vragenlijsten welke ook rondom het Masterplan Zuidoost zijn opgesteld. Doel is om een duidelijk beeld te verschaffen naar een behoefte die kan aansluiten op de uitvoering van het Masterplan Zuidoost. Al met al is in de bijeenkomst veel kennis gedeeld door en onder de aanwezigen bij de Inspiratiesessie.

Er zijn ook tal van incidentele sportactiviteiten. Zo is er een vervolg in de succesvolle reeks van de Gaasperplas Run en wordt voor de eerste keer de Bijlmer Run georganiseerd. Ook de Cruyff Run start en eindigt weer in Zuidoost. In Reigersbos wordt de vernieuwde Richard Krajicek Playground geopend, dit i.s.m. o.a. stichting Jeugdtennis Zuidoost (SjTaz). Bovenop de Gaasperdammertunnel wordt het Brasapark geopend door o.a. All Vidya Yoga. Stichting B-Strong Together zet de Avond4daagse Zuidoost weer op de kaart, waar honderden lopers aan mee doen. Wandelaars die we ook zagen met de Anton de Komloop en de Herfstwandeling, waarvan de organisatie een resultaat was van samenwerking tussen diverse wandelgroepen. Ook de Zwem4daagse Zuidoost is weer gehouden door de zwemvereniging KonAZ’1870. Daarnaast waren er nog de Urban Sportsweek, waarin de gemeente op een zondagmiddag nog eens toelichting gaf op het beleid t.a.v. Urban Sports, een sessie die werd beëindigd met een heus dance optreden in de Amsterdamse Poort. Tevens was er een Urban Hockey en Team Experience in juni. In de zomer was er de Challenge van Tennisclub Strandvliet en in het najaar de USWA Calisthenics City Battle Zuidoost. Tot slot is de tweede versie van het Bedrijvenvoetbaltoernooi van Zuidoost United georganiseerd, dit met de strijd om de Hondsrugpark Cup. Voor de meiden van Zuidoost was er een Meidenevent.

Er waren ook trieste berichten. Zo overleed begin 2022 BartJan Commissaris. BartJan was jarenlang lid van de Sport Adviesraad Zuidoost (SARZO) en was als directeur van basisschool De Polsstok eens de Sportiefste basisschool van Amsterdam en daarna Nederland. Later in het jaar overleed sport-icoon Henny Pleizier. Met zijn sportschool Henny Pleizier was Henny betrokken bij vele maatschappelijke activiteiten en kon een grote groep bewoners uit Zuidoost sport volgen op zijn sportschool. Zoon Kaisan Plezier vervolgt met de sportschoolactiviteiten. In beide gevallen waren er twee imposante uitvaartdiensten.

Er was groot onderhoud aan de sportvelden van het Bijlmersportpark in het Nelson Mandelapark. Sportpark Strandvliet ging of beter gaat geheel over de kop. En er wordt een nieuw sportpark aangelegd naast sportpark de Toekomst en in de K-buurt kwamen diverse elementen voor Urban Sports. Recent is gestart met de aanleg van een tennis- en padelpark naast de Gaasperdammertunnel.

Nieuw dit jaar waren de sportnetwerkontmoetingen georganiseerd door het Sportloket Zuidoost. De eerste edities waren bij het Sportloket zelf in het oude Postkantoor, later met de verhuizing van het Sportloket gingen de sessies op locatie in het stadsdeel. Bijzonder waren de huldigingen voor o.a. sporters van Boksschool ABC, wereldkampioen Regian Eersel en sportaanbieder Clyde de Souza van Panda Gym. De sportnetwerkontmoetingen werden in december afgesloten met een heus slotfeest, waarin een dozijn sportaanbieders werd gehuldigd met een duim namens het Team Sport Zuidoost. Ook nieuw in het programma was Club Zuidoost en aan de projecten Midwinter en Midzomer Mokum werd een vervolg gegeven. Geheel nieuw in het sportaanbod was de instuif voor Senioren (55+), dit gebaseerd op het OldStars programma. Door zes sportaanbieders uit Zuidoost (Conditietraining Gaasperdam, Conditie Nellestein, tafeltennisvereniging Holendrecht, B-Strong Together, All Vidya Yoga en Zuidoost Old Stars Walking Football, werd in het voorjaar een programma aangeboden in de sporthal Gaasperdam en in het najaar volgde een sessie in de beweegzaal van het Bijlmerpark theater. Tijdens één van de laatste sessies werd de Doortrapper Bokaal Zuidoost door bestuurder Tanja Jadnanansing uitgereikt aan een actieve fietser uit Zuidoost. Naast de vaste aanbieders waren ook een aantal bijzondere aanbieders uit Zuidoost die aanbod in de instuif 55+ inbrachten (golf, badminton, dans, Tai Chi en Panda-gym). Mooie is dat een reeks deelnemers aan de instuif is doorgestroomd naar de deelnemende sportaanbieders. Met dank ook aan projectleiders Vincent en Ellen. Een programma dat zeker vervolgd wordt in 2023. Dit met ongetwijfeld vele andere sport- en beweegactiviteiten voor de bewoners uit Zuidoost.

Overzicht is samengesteld o.b.v. de berichtgeving in 2022 op Zuidoostbeweegt.nl (samengesteld door stichting Toekomst en Talent).