14 december 2023
Jantje Beton actief met Sport en Spel in de H-buurt

Al geruime tijd is er een goede samenwerking tussen de projecten van de organisatie Jantje Beton en Zuidoost. Zo zijn er diverse schoolpleinen in de Bijlmer (DE-buurt) en Gein ingericht met materialen en attributen van Jantje Beton. Afgelopen jaar is er weer een mooie samenwerking opgestart, nu in de H-buurt, in de goede afstemming met de projectgroep vanuit het stadsdeel Zuidoost (w.o. de Buurtbalans) en ook de afdeling Sportstimulering. Jantje Beton heeft hiervoor subsidie beschikbaar van het ministerie VWS.

Het project van Jantje Beton heet: ‘Gezonde buurten’. In dit geval wordt ingezet op een gezonde H-buurt. Doel is een ontmoetingsplek voor bewoners, met sport- en spelactiviteiten, voor en door de buurt (een co-creatie aldus de projectleidster van Jantje Beton). Voor Zuidoost zijn 2 projecten opgezet: eentje voor de H-buurt en voor later eentje bij de Herdenkingsboom die alles zag. De plek bij de H-buurt is met een feestelijke bijeenkomst geopend (zie foto Hofgeest). Naast sport- en spelmogelijkheden is er veel aandacht voor groen en cultuur. Jantje Beton zorgt voor de inrichting van de gebieden met diverse attributen. Aardige notitie van een van de deelnemende kinderen: “Het eten zorgt er voor dat ik langer blijf bij de sport- en spelactviteiten’. Een prima tip voor de organisatie, waarbij de uitvoering wordt gecoordineerd door Ricardo Fyeet.

Het proces wat de organisatie heeft gevolgd is volop gericht geweest op participatie van de bewoners (jeugd en ouderen), zie ook de foto. Naast de inventarisatie onder de stakeholders. op welke plekken moeten de activiteiten plaatsvinden en welke activiteiten moeten op de plekken georganiseerd worden.