18 december 2023
Laatste dag subsidieaanvraag ‘Sterke Sportclubs’ (18/12)

Maandag 18 december is het nog mogelijk voor sportaanbieders om een subsidieaanvraag te doen voor ‘Sterke Sportclubs’. Deze subsidie is bedoeld voor bijvoorbeeld het trainen van bestuursleden, het aantrekken en begeleiden van trainers, coaches en vrijwilligers, het werven van sporters en onderhoud laten uitvoeren. Clubs uit Zuidoost zijn uitgenodigd om een aanvraag (conform de voorwaarden) te doen. Het bedrag dat maximale kan worden aangevraagd is: € 5.000. (Onderstaand de subsidievoorwaarden van de gemeente Amsterdam).

Subsidie Sterke sportclubs

Uw sportclub kan subsidie aanvragen om uw club duurzaam te versterken op verschillende thema’s: het op orde brengen van de ‘basis’, het vergroten van de bestuurskracht en het versterken van het technisch kader. Lees hier hoe het werkt.

Voorwaarden

Sportclubs kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten met de volgende doelen:

  • de ‘basis’ van de sportclub op orde brengen
  • de bestuurskracht van de sportclub vergroten
  • het technisch kader van de sportclub versterken.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • de sportclub levert een activiteitenplan en begroting aan
  • de sportclub heeft een exploitatiebegroting waaruit onafhankelijkheid van gemeentelijke subsidie of andere gemeentelijke ondersteuning blijkt
  • de sportclub voldoet aan de basiseisen voor sociale veiligheid
  • voor sportclubs met een winstoogmerk gelden aanvullende voorwaarden, zie daarvoor de regeling.

Subsidiebedrag

Een sportclub kan maximaal € 5.000 subsidie krijgen. Eén aanvraag kan meerdere activiteiten bevatten. Een sportclub kan meer aanvragen indienen tot het maximum van €5.000 per sportclub per kalenderjaar bereikt is.

Lees altijd de volledige subsidieregeling Sterke sportclubs 2023 en de Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2023.