30 mei 2023
Maarten Groen: Sportmakelaar in Zuidoost

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ sportmakelaar Maarten Groen. Over hoe zijn achtergrond, structuur geeft aan zijn passie en beleven voor Sport en Bewegen in Zuidoost.

Jeugd

Maarten zijn geboortegrond ligt in Krommenie. Een plaats in de Zaanstreek met een geheel eigen karakter, dat Maarten ook in Zuidoost herkent. “Zuidoost kent een heel eigen stijl van sporten en bewegen, een eigen identiteit, naast het leveren van een prestatie is de sociale component erg belangrijk”.

In zijn jeugd had Maarten het nodige talent voor judo (bruine band), maar omdat zijn vrienden gingen voetballen, ging Maarten met hen mee. Als jeugdlid startte hij bij G.V.O. in Krommenie, wat in 1999 fuseerde naar Sporting Krommenie. Na 12,5 jaar niet gevoetbald te hebben, is Maarten vorig jaar weer gaan voetballen: “Niet alleen het spelletje spreekt me nog steeds aan, er was ook een sociaal gemis. Ik ben competitief ingesteld en wilde graag op niveau voetballen”. En dat gebeurt, Maarten speelt op zijn 33ste in het eerste team van Sporting Krommenie.

Defensie

Na het volgen van de MAVO gaat Maarten door naar het ROC Vrede en Veiligheid (Amsterdam Zuidoost), de opleiding die tegenwoordig geregeld in het Bijlmer Sportpark oefent. Vanuit deze opleiding stroomt Maarten door in een BBT-contract bij Defensie. Dit werd na het behalen van de onderofficiers opleiding een vast contract voor onbepaalde tijd. Zijn standplaats wordt de Marinierskazerne in Doorn. Zijn neventaak wordt Instructeur Fysieke Trainingen (IFT), Maarten was daarbij verantwoordelijk voor de fysieke trainingen van zijn Peloton en de begeleiding daarvan. In Den Helder en Amsterdam is Maarten tevens actief als sportinstructeur. Het werk bij Defensie brengt de kaders als discipline en doorzettingsvermogen, Maarten: “Dat zijn elementen die ik toepas bij de projecten in Zuidoost en zeker ook probeer over te brengen”. Vanwege de voorziene verplaatsing van de mariniers van Doorn naar Vlissingen (Zeeland), de hoge werkdruk bij Defensie en de uitzendingen en oefeningen buiten Nederland, maakt Maarten de keuze om een overstap te doen. Thuis zijn er ondertussen twee kindjes, en zijn keuze is om dichter bij huis iets in de Sport te gaan doen. Deze mogelijkheid krijgt Maarten in 2019 bij Team Sportservice Amsterdam (TSA).

Sport en Bewegen in Zuidoost

Bij TSA wordt Maarten als buurtsportcoach ingezet bij diverse projecten in Zuidoost, in eerste instantie gerelateerd aan kickboksen, boksen en gym. Al vrij snel daarna volgen projecten met: peutersport, atletiek, kickbokstraining en evenementen als de Schoolsporttoernooien in Zuidoost. Maarten: “Dit zijn een reeks van vier toernooien voor de kinderen van de basisscholen uit Zuidoost, met een breed sportaanbod, zodat de kinderen breed kennis kunnen maken met sporten en sportaanbieders”. Daarna volgt ook inzet van Maarten bij naschoolse sport, stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost (StJAZ), Pauzesport en het samenbrengen van de Wandelclubs uit Zuidoost, om te komen tot een vast aanbod van wandelingen in Zuidoost. “Het positieve van nieuwe connecties, is dat er nieuwe initiatieven ontstaan. Zo is er nu gedurende het hele kalenderjaar een centraal wandelaanbod vanuit meerdere sportaanbieders. Een aantal wandelingen gaat langs kunstobjecten, zo verkrijg je een verbinding tussen sport en cultuur. Op zich kent Zuidoost nog veel meer potentie om door samen te werken een aantrekkelijk sportaanbod te creëren voor Zuidoost.

Wijksport

Een belangrijk aandachtsgebied van Maarten is de ontwikkeling van de wijksport. Maarten: “Samen met bewoners en scholen creëren we een aanbod en daaraan gerelateerde activiteiten in de eigen buurt. Doel is om dicht bij de bewoners en de behoeften te staan. Plezier staat bij alle activiteiten voorop”. Deelnemers die willen doorstromen kunnen dan terecht bij een sportvereniging uit de buurt. Niet onbelangrijk is de begeleiding door een gediplomeerd kader. “Momenteel leiden we via de LSR-opleiding weer tientallen trainers op, die dan lokaal de activiteiten gaan begeleiden”, aldus Maarten.

Toekomst

In zijn toekomstbeeld staat het woord ‘samenwerken’ centraal. “Met het creëren van sterke teams, leggen we een basis voor continuïteit van het sportaanbod in Zuidoost. Soms is het sportaanbod nu afhankelijk van een enkel persoon. Met teams heb je een bredere basis, en kun je elkaar ook inspireren en op andere vlakken ondersteunen, zoals mentaal en fysiek. Samen ervaringen delen, samen doorzetten”. In zijn beeld staat discipline hierin centraal, zoals: “Op tijd komen voor een afspraak”. Niet onbelangrijk daarbij de juiste mensen op de juiste plaatsen en vooral jezelf blijven ontwikkelen is het credo van Maarten.