9 december 2023
Marianne en Tjardo: Accounthouders Sportclubs Zuidoost

In de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’ belichten we elke maand een betrokkene uit het domein Sport en Bewegen uit Zuidoost. Dat kan een (top)sporter zijn, een sportaanbieder, een medewerker van het team Sportstimulering Zuidoost of een bestuurder. Deze keer in de rubriek ‘ZuidoostBeweegt in Beeld’: Marianne Verkade en Tjardo Bosgra. Marianne en Tjardo zijn namens de gemeente Amsterdam accounthouders voor de sportclubs in Zuidoost. Proactief om de clubs te versterken en vitaal te maken.

Doelstelling Sport gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam kent een aantal visies t.a.v. sport en bewegen in Amsterdam en zo ook in Zuidoost. Een van de plannen is de ‘Sportvisie 2025: De sportieve stad’. In dit document worden de ambities van de gemeente beschreven voor de komende jaren. Daarnaast kent Amsterdam een eigen Sportakkoord. Het Sportakkoord Amsterdam gaat vooral over het leggen van verbindingen tussen sport en andere maatschappelijke stromingen en organisaties en sociale veiligheid binnen de sport. Naast al het papier zijn er twee sportambtenaren van de gemeentelijke organisatie voor Zuidoost actief. Marianne Verkade en Tjardo Bosgra. Marianne en Tjardo proberen op een praktische wijze met een systematische aanpak invulling te geven aan het papier. Waarbij vooral wordt gelet aan het versterken van de sportaanbieders (sportverenigingen, stichtingen actief in de sport). “We werken naar vitale sportaanbieders in Zuidoost”.

Ambitieplan gemeente Amsterdam en stadsdeel Zuidoost

Naast de beleidsplannen is door het college gewerkt aan een Ambitieplan. Het Dagelijks Bestuur van Zuidoost is hierop aangesloten met specifieke ambities voor Zuidoost. Marianne: “De drie topics in Zuidoost zijn: support op Amerikaanse sporten, betaalbaar en toegankelijke sport in Zuidoost en Topsport met evenementen”.

Versterken sportaanbieders Zuidoost

“Uiteraard zijn we er voor om alle sportaanbieders uit Zuidoost te ondersteunen”, vult Tjardo aan. “Dat kan zijn het beantwoorden van vragen, of een bezoek aan de club. Momenteel loopt er een subsidietraject voor de sportaanbieders ‘ Sterke Sportclubs’, waar we de sportclubs bij ondersteunen” (let op de deadline voor aanvragen van 18 december, red.). Tjardo: “We krijgen vooral vragen over onderwerpen als Financiën, Ledenwerving, Accommodaties en werving van Vrijwilligers. Soms zijn er sportaanbieders die maatschappelijk betrokken willen zijn, dan helpen we met het zoeken naar verbindingen door het leggen van contacten.”. Marianne: “Er zijn verenigingen die door maatschappelijk actief te zijn, hun kader hebben versterkt en toegang hebben tot meer leden”.

Verschillen tussen de stadsdelen

Marianne en Tjardo zijn als accounthouders sport in Zuidoost actief. Zo zijn er ook collega’s voor andere stadsdelen actief, en dat vraagt per stadsdeel soms een andere aanpak. Marianne en Tjardo: “In West heb je een groot accommodatietekort. In Zuidoost gaat het vooral om verbeteren van de organisatiekracht. In de regel heb je bij clubs kleine besturen die veel werk moeten verzetten. Er is voldoende passie voor de sport maar zaken als sociale veiligheid en VOG schieten er wel eens bij in. Een aantal jaren geleden is er een start geweest met een ‘Shared Service Centre’. Een dienst die met name administratieve en financiële zaken uit handen zou kunnen nemen voor sportverenigingen, maar dat is tijdens corona weer ‘on hold’ gezet.

Marianne en Tjardo in de sport

Marianne doet zelf actief aan volleybal en heeft vele vrijwilligersfuncties bekleed bij haar volleybalclub. “Momenteel ben ik voorzitter van de club. Belangrijk aspect bij ons is dat degene die een functie overdraagt, zelf een andere vrijwilliger hiervoor vindt”. Tjardo is als speler actief bij sv De Meer. “Een club met een familiegevoel, wat voor mij steeds weer een thuisgevoel geeft. Ik voel me er prettig bij”.

Contact met de accounthouders (het proces):

Marianne en Tjardo: “De eerste stap is ons bellen of een mail sturen, en dan maken we een afspraak voor een gesprek. Zo krijgen wij een beeld van de club, en de club een inzicht in onze diensten. Als we een goed beeld hebben, komen we met een advies. Dit kan een training of workshop zijn of een doorverwijzing naar een ander contact of concreet een antwoord op een vraag die is gesteld. Ons doel is om uiteindelijk de club te versterken en het aanbod voor de bewoners laagdrempelig en betaalbaar te houden. Elk kind in Zuidoost moet kunnen sporten, een sterkte sportclub draagt daaraan bij. Elke ondersteuning daarbij is maatwerk”, aldus de beide accounthouders Sport voor Zuidoost.

“Ze mogen ons mailen of bellen voor een advies, het hoeft niet altijd een vergadering te zijn”. Met deze uitnodiging besluiten we het aangename gesprek met Marianne en Tjardo.

Tajrdo en Marianne aan tafel bij het Sportloket Zuidoost.